ZGŁOŚ ZADANIE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

FORMULARZ DOSTĘPNY OD 16-30 KWIETNIA

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU:

wpisz krótką nazwę Twojego projektu pozwalającą na jego szybką identyfikację

1. W lewym górnym rogu możesz zmienić widok mapy z uproszczonego (Mapa) na zdjęcie satelitarne (Satelita) wg preferencji.
2. Odnajdź na mapie przybliżoną lokalizację Twojego zadania (mapę można przesuwać poprzez kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, przesuwając jednocześnie kursor "łapki" w pożądanym kierunku - "przeciągnij i upuść").
3. Ustaw marker na mapie w okolicy proponowanej inwestycji (kliknięcie w mapę ustawia marker w "klikniętym" miejscu oraz centruje do niego całą mapę).
4. Przybliż mapę do wskazanej lokalizacji (plus i minus w prawym dolnym rogu pozwalają zbliżyć mapę do miejsca, w którym znajduje się marker).
5. W razie potrzeby skoryguj położenie markera, wskaż lokalizację zadania możliwie najbardziej precyzyjnie (po prosu kliknij w znacznik markera i nie puszczając przycisku myszy "przeciągnij" go na nowe miejsce, po czym "upuść" zwalniając przycisk myszy).

JEŚLI WYBRANA PRZEZ CIEBIE DZIAŁKA ZNALAZŁA SIĘ NA "ZIELONEJ LIŚCIE”, OZNACZA TO, ŻE BYĆ MOŻE JEST TĄ WŁAŚCIWĄ. TO DOBRA WIADOMOŚĆ, ALE NIE OZNACZA JEDNAK, ŻE NA PEWNO MOŻNA NA NIEJ ZLOKALIZOWAĆ PROJEKT. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE DZIAŁKI PODLEGAJĄ SZEREGOWI OGRANICZEŃ I OBCIĄŻEŃ, KTÓRE MOGĄ UTRUDNIĆ, BĄDŹ UNIEMOŻLIWIĆ REALIZACJĘ ZADANIA.

np.: budynek, budowla, itp.
nr obrębu, nr działki (po wskazaniu na mapie uzupełnią się automatycznie), dodatkowo możesz podać adres, opis lokalizacji (np. skrzyżowanie ulic A i B) - źródło: Geoportal Miasta Kielce www.geoportal.kielce.eu
szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji zadania

2. OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM

należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zadania, w jaki sposób realizacja zadania efektywnie wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Kielc, zasady korzystania z efektu realizacji zadania przez ogół mieszkańców

3. DODATKOWE INFORMACJE

uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.

4. DANE WNIOSKODAWCY

Pola obowiązkowe
adres będzie wykorzystywany w celach obsługi zgłoszonego projektu

Przesłanie formularza przez Wnioskodawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pełnej treści wniosku, za wyjątkiem publikacji danych osobowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce. Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w Formularzu, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Kielce, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.


Wyrażam zgodę na udostępnienie poniższego adresu mailowego oraz nr telefonu autorom innych propozycji, mieszkańcom, przedstawicielom mediów, w celu wymiany opinii, informacji, ewentualnych uzgodnień itp.


5. LISTA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA WSKAZANEMU ZADANIU

Pola obowiązkowe
Udzielając poparcia wskazanemu zadaniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)). Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w Liście poparcia zadania, w tym o zamieszkiwaniu na terenie miasta Kielce, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem również świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.

POPARCIE ZADANIA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na późniejsze dokonywanie zmian zgłoszonego zadania, lub jego uzupełnień oraz do wycofania zgłoszonego zadania przez WNIOSKODAWCĘ ZADANIA, w imieniu wszystkich osób popierających zadanie.

5. ZAŁĄCZNIK NR 2

Pole obowiązkowe
(*.*)(max: 5000 KB)załącznikiem możne być JEDEN PLIK w formacie PDF, JPG, PNG - zawierający zeskanowany załącznik potwierdzający poparcie co najmniej 15 pomysłodawców
Ważne! Załącznik ma być jednym plikiem

SKAN DODATKOWY

Pole fakultatywne

(*.*)(max: 5000 KB)załącznikiem możne być JEDEN PLIK w formacie PDF, JPG, PNG - zawierający dodatkowe informacje i materiały dotyczące zgłaszanego projektu
Ważne! Załącznik ma być jednym plikiem

Akceptacja REGULAMINU jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację pełnej treści wniosku, za wyjątkiem publikacji danych osobowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Wiem, że obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, a także prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE