plik foto id: 1400791834

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU DO KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
(pola obowiązkowe)

wpisz maksymalnie 265 znaków
wpisz maksymalnie 265 znaków
nr obrębu, nr działki, adres, wskazanie lokalizacji (np. skrzyżowanie ulic A i B) - wyznaczona na podstawie Geoportalu Miasta Kielce http://www.gis.kielce.eu - poniżej znajduje się mapa pomocnicza - proszę kliknąć w odpowiednie miejsce na mapie by wskazać miejsce planowanej realizacji projektu - mapę można przybliżyć lub oddalić - numery obrębów (obszary czerwone - opisane np.: 10117) oraz numery działek widoczne są na mapie - ZOBACZ CO WIDAĆ NA MAPIE - LEGENDA MAPY
wprowadzono niepoprawną wartość, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1000.10
szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji projektu
należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego projektu, w jaki sposób jego realizacja wpłynie pozytywnie na społeczność miasta Kielce, zasady korzystania z efektu zrealizowania projektu przez ogół mieszkańców
uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna, itp.

LISTA POPARCIA
pole obowiązkowe - w zakładce DO POBRANIA znajduje się Lista poparcia projektu którą po wypełnieniu należy zeskanować i dołączyć do formularza.

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
tutaj można dołączyć dodatkowe materiały graficzne, informacyjne, szkice, mapy, kosztorysy mające na celu dodatkowe uzupełnienie zgłaszanego projektu. Dane te nie mogą zawierać danych osobowych oraz naruszać jakichkolwiek praw majątkowych czy autorskich osób trzecich.

DANE WNIOSKODAWCY
(pola obowiązkowe)

wprowadzona treść jest za długa, proszę wpisać tylko 255 znaków.
wprowadzona treść jest za długa, proszę wpisać tylko 255 znaków.adres zamieszkania musi być zlokalizowany na terenia masta Kielce
wprowadzona treść jest za długa, proszę wpisać tylko 255 znaków.
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
(jeżeli projekt zgłasza osoba poniżej 16 roku życia, należy wypełnić: "Część dla opiekuna osoby małoletniej składającej projekt, która nie ukończyła 16 lat").
  1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
  2. podane dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu właściwego przeprowadzenia Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili poprzez złożoną na piśmie prośbę w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. Nr 6. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem procedowania złożonego wniosku bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po okresie nie krótszym niż 3 miesiące, a także prawo do przenoszenia danych;
  4. przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, jakie mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;
  5. odbiorcami moich danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a podmiotem;
  6. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu moich danych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi na przetwarzanie moich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

CZĘŚĆ DLA OPIEKUNA OSOBY MAŁOLETNIEJ SKŁADAJĄCEJ PROJEKT, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 16 LAT
Ważne! W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 16 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego

wprowadzona treść jest za długa, proszę wpisać tylko 255 znaków.
wprowadzona treść jest za długa, proszę wpisać tylko 255 znaków.

W zakładce DO POBRANIA znajduje się Zgoda opiekuna prawnego którą po wypełnieniu należy zeskanować i dołączyć do formularza.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESŁANIE FORMULARZA. NA PODANY ADRES E-MAIL ZOSTAŁO WYSŁANE POTWIERDZENIE.

plik foto id: 1400791683

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE