WYNIKI GŁOSOWANIA


ZADANIA MAŁE
Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul.Dąbrówki 38 oraz parkingu prostopadłego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M014
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Czarnów ul.Dąbrówki; numer działki: 785; obręb: 0009 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 13064

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rozbudowa infrastruktury - budowa utwardzonego placu wielofunkcyjnego wraz z miejscem rekreacji na terenie SP nr 23 - ul. Łanowa 68 - dzielnica Dyminy


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M015
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu: 0030; Nr działki: 91/3; Kielce, ul. Łanowa 68; Działka należy do zasobów gminy Kielce we władaniu innych podmiotów; Lokalizacja parkingu: plac po prawej stronie od istniejącego wjazdu na teren szkoły przy ul. Kalinowej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 12908

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M026
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
25-416 Kielce, ul. Zbożowa 4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 8078

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


"Kraina malucha" - plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 ul. Różana 12


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M029
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr działki 255/1, teren działki przylegający bezpośrednio do chodnika od strony południowej. Teren - własność Miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 7305

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Plac zabaw z piaskownicą "RAJ GAGATKA" dla najmłodszych na podłożu poliuretanowym przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M010
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren przy boisku ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/15

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 6527

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Czarnów - wspólny plac zabaw. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 przy ul.Chałubińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M028
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działki Nr: 1533/1; 1533/2; 1533/3; OBRĘB: 0009, teren pomiędzy ul.Chałubińskiego a ul. Młodą, działki Przedszkola Samorządowego nr 29

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 6081

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa OŚRODKA REKREACYJNEGO przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowskiej


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M011
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren przy boisku ORLIK i przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/20

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5756

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M012
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 10109; Działka nr 1300/9; ul.Jagiellońska 30, 25-608 Kielce; Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 149 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5745

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


PLAC SPORTOWO REKREACYJNY "NA WSPÓLNEJ" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NUMER 12 W KIELCACH


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M027
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul. Wspólna 17a Kielce; nr działki: 306/9, 306/12 i 306/18

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5227

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Nowoczesny plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M004
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, działka ewidencyjna nr 868/4 i 868/5

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3735

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI
LISTA ZADAŃ NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
Budowa boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20mx10m przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M007
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce ul.Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415 (część północna działki)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 149 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3136

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


OGRÓD ZABAWY - Rewitalizacja Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 43.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M005
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 580/51; OBRĘB: 0017 Kielce, ul. Astronautów 5

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2153

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Budowa Wybiegu dla psów


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M002
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Park Baranowski działka nr 443/4 obręb 0023

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 120 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2090

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Budowa placu z urządzeniami do ćwiczeń street workoutu na os. "Ślichowice II"


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M013
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka nr 264/1 - teren pomiędzy budynkami Tektoniczna 2 a "Jurajska Plaza", obręb 0008

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 50 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2002

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Doposażenie infrastruktury ogólnodostępnych boisk znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach - montaż piłkochwytów za bramką boiska do piłki nożnej oraz przebudowa ciągów komunikacyjnych


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M022
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, 25-321 Kielce ul. Leszczyńska 8, nr działki 143/2, 143/1, 110/8, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1971

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Nasadzenie zieleni i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M021
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, 25-321 Kielce ul. Leszczyńska 8, nr działki 110/8

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1736

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Strefa zabaw i aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych w Parku leśnym Na Stadionie


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M017
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Stadion Leśny w Kielcach, nr obrębu 0022, nr działki 61 - teren od strony Al. Na Stadion

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1722

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności wokół budynku PS Nr 35 w Kielcach: 1) wykonanie ogrodzenia; 2) wymiana chodnika na kostkę brukową; 3) przebudowa schodów; 4) budowa podjazdu dla niepełnosprawnych


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M016
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb Nr 0006, 10106; Nr działek: 947/47, 947/50, 947/271, 947/272, 969/3, 969/4, 969/5, 969/6, 969/7; Kielce 25-547, ul. Orkana 13

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1579

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Miejsce do gry w piłkę wyposażone w nową nawierzchnię i ogrodzenie przy ul. Urzędniczej - lokalizacja na terenie istniejącego boiska asfaltowego


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M001
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie istniejącego boiska asfaltowego przy ul.Urzędniczej - działka ew. nr 258 obręb 0015 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1388

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Modernizacja głównego boiska polegająca na wybudowaniu oświetlenia i postawieniu piłkochwytów za bramkami


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M025
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obiekt Polonii Białogon w Kielcach, 25-821 Kielce, Ul. 7 Źródeł 9

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1326

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Budowa siłowni plenerowej na terenie szkoły wraz z modernizacją terenu wokół siłowni, monitoringiem i oświetleniem.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M030
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Szkoły Podstawowej nr 20 w Kielcach przy Alei Górników Staszicowskich 22A, 25-804 Kielce, nr obrębu 0020, numery działek: 550/4, 550/7, 550/8.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1271

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej dla dorosłych i dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach przy ul.Krzemionkowej 1, wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki i stoliki do gier planszowych oraz zieleń


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M003
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach przy ul.Krzemionkowej 1 - działki ew. nr nr 403/28, 403/30 i 403/20 obręb 0021 miasta Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1220

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Budowa placu zabaw dla dzieci i mini siłowni "Na Słowiku". Elementy placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”, bujaki, karuzela z siedziskami, ściana wspinaczkowa, piaskownica. Siłownia zew.: steper, orbitrek, biegacz, rowerek, wioślarz.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M033
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Realizację powyższej inwestycji przewidziano na terenie działki przy ul. Krakowskiej 360 25-820 Kielce, na której znajdują się placówki oświatowe, do których uczęszczają dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 20 lat. Nr działki 630/4, 630/5 obręb 0019

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 148 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1130

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


"Magiczny Ogród - Pozwólmy się dzieciom bawić" - budowa i modernizacja placu zabaw dla przedszkolaków i mieszkańców Malikowa i okolic. Powiększenie placu zabaw, poprawienie bezpieczeństwa poprzez wymianę ogrodzenia i bramy.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M009
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu 0008 nr działki 694/4, przy skrzyżowaniu ulic Piekoszowskiej z ulicą Malików

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 149 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1122

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


"Plac Zabaw w Zielonym Ogrodzie" - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach - dla wszystkich dzieci przedszkolnych oraz mieszkańców osiedla "Uroczysko"


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M032
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 971/2; OBRĘB: 0006 - ogród przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 918

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


JASNA pełna dobrych wrażeń - budowa sensorycznego placu zabaw i rehabilitacji przy ul. Jasnej w Kielcach


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M024
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 im.Bohaterów Warszawy przy ul.Jasnej 20/22. Działka nr 330/7, obręb 0010 na miejscu starego boiska. Ewentualna inna lokalizacja działki: 330/6 lub 330/10

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 877

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


"Sportowy Spot dla dzielnicy Herby"


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M019
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 294/17; OBRĘB: 0005

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 833

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Miejsca parkingowe dla rodziców dzieci z przedszkola oraz mieszkańców Malikowa. Stojaki na rowery.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M008
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu 0008 nr działki 720/3 i 721 - (8-10) miejsc postojowych z dojazdem, nr działki 694/1 stojaki na rowery. Ul.Malików 3

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 635

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


NOWE MIEJSCA PARKINGOWE ŚLICHOWICE I


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M031
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 420/31; OBRĘB oraz 0009ul Puscha działka 1839/1 okolice numeru 19, ul Puscha działka 420/23 okolice nr 2, ul Kowalczewskiego działka 420/27 okolice nr 11 koło wiaty śmietnikowej, ul Prausów przedłużenie w stronę pętli autobusowej działka 420/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 562

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Centrum Kieleckich Inicjatyw Obywatelskich - adaptacja wnętrz Zamkowej 4


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M018
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 574; OBRĘB: 0016

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 342

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Północe Śródmieście bezpieczne i wygodne dla pieszych - Starodomaszowska, Niska, Szpitalna, Kościuszki


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M020
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 73; OBRĘB: 0017 - oraz okolice - Starodomaszowska, Szpitalna, Niska, Kościuszki

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 335

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Plac zabaw i teren rekreacyjny - Dąbrowa.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M023
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 524/19; OBRĘB: 0007

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 235

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJI


Ułożenie chodnika wzdłuż części ulicy Brzozowej


NR ZADANIA NA KARCIE DO GŁOSOWANIA: M006
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Ulica Brzozowa Id 268. Początek chodnika - od ul.Świerkowej - kolejno od działek: 4024, 3239, 3238, 1736/81, 1736/80 i druga strona ulicy Brzozowej wzdłuż działek: 3260, 4040/2, 4040/1, 3252, 3251 - do ulicy Cedrowej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 123

NIE ZAKWALIFIKOWANO DO REALIZACJIUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE