SZCZEGÓŁY PROJEKTU


Kreatywna strefa zabawy i nauki na BarwinkuPROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 1143/3; OBRĘB: 0024 - utwardzona, asfaltowa powierzchnia placów obok przyszkolnego (Gimnazjum nr 16) boiska poliuretanowego

SZACUNKOWY KOSZT:
150 000 zł
KOSZT PO WERYFIKACJI
150 000,00
INFORMACJA O DOPUSZCZENIU
ZADANIE DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
RODZAJ PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Celem zadania jest stworzenie „Kreatywnej strefy zabawy i nauki” na terenie ZSO nr 16 na osiedlu Barwinek. Na strefę składać się będą gry i zabawy edukacyjne wykonane z materiału termoplastycznego, zrealizowane na istniejącym podłożu betonowym usytuowanym pomiędzy istniejącym ciągiem pieszym, a zmodernizowanym boiskiem do piłki ręcznej. Projektowane gry będą znajdować się na ogólnodostępnym terenie, stanowiącym przestrzeń wykorzystywaną zarówno w czasie lekcji, jak i poza nimi. Drugim elementem tworzącym Kreatywną strefę zabawy i nauki stanie się miasteczko ruchu drogowego z wykonaną „ulicą” w wyżej wymienionej technologii. Pozwoli ono zapewnić warunki edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również umożliwi praktyczne przygotowanie uczniów do bezpiecznego prowadzenia rowerów oraz motorowerów, a także umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania karty rowerowej (klasa IV). Oba elementy będą stanowić atrakcyjne miejsce edukacji poprzez zabawę, integrację grupy i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmłodszych użytkowników. Projekt obejmuje także elementy małej architektury, takie jak: kosze na odpady, ławki parkowe, tablice informacyjne i regulaminy. Planowane jest także zabezpieczenie strefy poprzez wykonanie piłkochwytu od strony boiska do piłki ręcznej. W otoczeniu planowanej strefy zabawy i nauki znajdują się inne inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – strefa sportowa (boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią z potrzebną infrastrukturą oraz zmodernizowane boisko do piłki ręcznej) oraz realizowana strefa aktywna (siłownia zewnętrzna i street-workout park). Kreatywna strefa zabawy i nauki realizuje strategię rozwoju osiedla jako przestrzeni przyjaznej aktywności wszystkich mieszkańców oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Kosztorys zadania: Całość realizacji zadania 150 000 zł - w tym: 1. wykonanie na istniejącej nawierzchni gier, zabaw oraz miasteczka ruchu drogowego z materiału termoplastycznego – ok. 135 000 zł, 3. elementy małej architektury (regulamin, instrukcja korzystania, 2 ławki parkowe), wykonanie piłkochwytu od strony boiska do piłki ręcznej oraz połączenie istniejących betonowych placów warstwą betonu – ok. 15 000 zł (wg kalkulatora BO) Preferowane wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” według ramowych wytycznych wnioskodawców. Uzyskano zgodę dyrektor ZSO nr 16 mgr Lidii Kubickiej.


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE