SZCZEGÓŁY PROJEKTU


Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - budowa miejsc parkingowych na terenie ZSO nr 11 - ul. Łanowa 68 – dzielnica Dyminy.


NR PORZĄDKOWY:
41

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu: 0030 Nr działki:91/3 Adres: Kielce, ul. Łanowa 68 Działka należy do zasobów gminy Kielce we władaniu innych podmiotów. Lokalizacja parkingu: plac po prawej stronie od istniejącego wjazdu na teren szkoły przy ul. Kalinowej

SZACUNKOWY KOSZT:
100.000 zł
ZADANIE DOPUSZCZONE
KOSZT PO WERYFIKACJI:
120 000,00 zł
RODZAJ PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Przewidywany ogólny koszt tej inwestycji to ok. 100 tyś. zł. Wykonanie parkingu z kostki brukowej o wymiarach (14 m x 26 m) i powierzchni (364 m^2), wraz z przygotowaniem właściwej dokumentacji. Parking na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Projekt polega na wybudowaniu parkingu mieszczącego się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, im. JP II w Kielcach, ul. Łanowa 68 (dzielnica Dyminy). W chwili obecnej szkoła nie posiada żadnego parkingu. Rodzice, opiekunowie dowożący dzieci oraz nauczyciele są zmuszeni parkować swoje samochody po obu stronach jezdni, przy skrzyżowaniu ulic Łanowej. Przy ulicy Kalinowej zatrzymanie samochodu jest niemożliwe - po przebudowie drogi na całej długości obowiązuje zakaz zatrzymywania. Jest to uciążliwe dla wszystkich użytkowników drogi, ze względu na brak poboczy i chodnika w tym miejscu. Przy szkole dodatkowo usytuowano przystanek, przez co autobus musi przeciskać się przez i tak wąską jezdnię. Jest to zapewne duże utrudnienie dla kierowców jak i dla korzystających z komunikacji miejskiej. Przystanek ten bowiem, często zastawiony jest przez parkujące tam samochody. Zwiększa się przy tym również ryzyko kolizji, czy wypadku w tym miejscu. Jest to miejsce, które powinno być szczególnie bezpieczne, gdyż korzystają z niego głównie dzieci i młodzież - 214 uczniów w wieku od 5 do 16 lat. My – dorośli, jesteśmy jedynymi osobami, które to bezpieczeństwo naszym dzieciom i młodzieży możemy i powinniśmy zapewnić. Budowa parkingu na terenie szkoły spowodowałaby: - zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wsiadania i wysiadania z samochodu; - odblokowanie ulicy Łanowej z parkujących tam pojazdów (gdzie i tak, powstać ma ścieżka rowerowa, w miejscu obecnego parkowania samochodów), co spowoduje ułatwienia dla kierowców i pieszych; - przystanek autobusowy spełniłby w końcu swoją funkcję, jako miejsce bezpiecznego oczekiwania na przyjazd autobusu; Projekt ten jest bez wątpienia ogólnodostępny, gdyż: - z parkingu korzystałyby dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły zarówno z dzielnicy Dyminy, jak i dojeżdżająca autobusem szkolnym lub z rodzicami, z dzielnicy Kielc - Posłowice; - z parkingu korzyść mieliby także inni mieszkańcy Kielc, ze względu na to, że w szkole tej siedzibę ma Obwodowa Komisja Wyborcza, a także odbywają się tu zebrania miejskie; - parking przydałby się również, gdy w szkole organizowane są: zebrania dla rodziców, uroczystości szkolne, na które zapraszani są rodzice i dziadkowie, bal karnawałowy oraz festyny rodzinne integrujące lokalną społeczność;

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowy opis zakresu prac i elementów zadania: - wywóz ziemi, w celu przygotowania działki o powierzchni 364 m^2. - nawierzchnia (łączna gr. konstrukcji 26 cm): 8 cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej 3 cm – podsypka piaskowo-cementowa 15 cm – podbudowa zasadnicza ( kruszywo) - krawędzie parkingu zakończone obustronnie krawężnikiem, zewnętrzne stanowisk postojowych – obrzeżami; - wykonanie odwodnienia powierzchni parkingu, metodą powierzchniową poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych jezdni oraz stanowisk postojowych; - wykonanie bezpiecznego zejścia z parkingu, wykonanego z kostki brukowej, do istniejącego przy szkole chodnika;

DODATKOWE INFORMACJE DOŁĄCZONE DO ZGŁOSZENIA:
POKAŻ ZAŁĄCZNIK - format: application/zip wielkość: 3450.64 KB

ODDANYCH GŁOSÓW: 427

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE