SZCZEGÓŁY PROJEKTU


OGRÓD ZABAWY - Rewitalizacja Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 43.


NR ZADANIA NA KARCIE DO GLOSOWANIA: M17


PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka Nr: 580/51; OBRĘB: 0017 Kielce, ul. Astronautów 5

SZACUNKOWY KOSZT:
150.000 zł
ZADANIE DOPUSZCZONE
KOSZT PO WERYFIKACJI:
150 000,00 zł
RODZAJ PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw znajdującego się przy Przedszkolu Samorządowym Nr 43.Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca zabaw, służącego szerokiej grupie mieszkańców Kielc, którego brakuje w tej części naszego miasta. Przedszkole Samorządowe Nr 43 mieści się na jednym z najstarszych kieleckich osiedli, powstałym w latach 50-tych, sąsiadującym ze ścisłym centrum miasta, które pozbawione jest placów zabaw. Teren, na którym mieści się plac zabaw ma powierzchnię około 1600 m2 (40X40m2). W ramach rewitalizacji przewiduje się całkowity lub częściowy demontaż istniejących urządzeń zabawowych i montaż nowego wyposażenia zgodnie z normą EN 1176 tj.: domek, zamek, huśtawki sprężynowe, huśtawka ważka, karuzela bączek, kiwak, piaskownica z zadaszeniem, zapewnienie bezpiecznej nawierzchni (np. trawiasta i syntetyczna) oraz wymianę ławek. Z przyczyn bezpieczeństwa konieczna jest również wymiana skorodowanego i rozpadającego się ogrodzenia (wymiana ogrodzenia ok. 130 mb - panelowe na podmurówce, bramy wjazdowej, 2 furtek). Rekompozycja zieleni. Atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw przekłada się na aktywność dzieci na świeżym powietrzu, co ma istotny wpływ na rozwój psycho-fizyczny i motoryczny najmłodszych. Zachęcające warunki zabawy i sportowego wypoczynku dają możliwość wspólnej zabawy i spotkań. Umożliwiają zawieranie znajomości i budowanie wielopokoleniowych więzi społecznych. Beneficjentami projektu jest szeroka grupa mieszkańców m.in. dzieci, rodzice, opiekunowie, sąsiedzi, mieszkańcy dzielnicy i miasta. Mieszkańcy pozbawieni miejsca do codziennych spotkań i aktywności na świeżym powietrzu pozostają w domach co przekłada się niekorzystnie na występowanie chorób cywilizacyjnych, uzależnień (w szczególności od internetu i gier komputerowych) oraz alienacji społecznej. Plac zabaw ogólnodostępny dla mieszkańców. Zasady korzystania z placu zabaw określi regulamin.

DODATKOWE INFORMACJE:
Przedstawiony projekt rewitalizacji jest komplementarny i spójny z działaniami zapisanymi w „Strategii rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020.Aktualizacja”: Cel strategiczny I: Kielce przyjazne dla mieszkańców Cel operacyjny 2. Rozwój oferty edukacyjnej i sportowej, w tym poprawa infrastruktury. Działanie 2.1 Rozbudowa i doposażenie jednostek oświatowych, w tym infrastruktura szkolnictwa zawodowego; Cel operacyjny 3. Poprawa jakości życia mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów Działanie 3.9 Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych w tym promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i dyskryminacją. Projekt posiada rekomendację Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 43.

SKAN UZUPEŁNIAJĄCY:
POKAŻ ZAŁĄCZNIK - format: application/pdf wielkość: 336.22 KB

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE