SZCZEGÓŁY PROJEKTU


Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach „Więcej ruchu dla maluchów – profilaktyka otyłości wśród dzieci”


NR ZADANIA NA KARCIE DO GLOSOWANIA: M06


PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 745; OBRĘB: 0017

SZACUNKOWY KOSZT:
145.000 zł
ZADANIE DOPUSZCZONE
KOSZT PO WERYFIKACJI:
150 000,00 zł
RODZAJ PROJEKTU:
Małe (do 150 tys.zł)

OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 powstał w listopadzie 1971 roku, w latach siedemdziesiątych edukację przedszkolną rozpoczynały dzieci w wieku lat 4. Obecnie do placówki przyjmowane są dzieci 2,5 i 3 letnie. Wynika to z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 35) : art. 14: a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: „1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. (...)” Aby spełnić oczekiwania ustawodawcy, niezbędna jest przebudowa naszego placu przedszkolnego z wydzieleniem Strefy Malucha dla dzieci 2,5 i 3 letnich. Potrzebują one urządzeń terenowych, rekreacyjnych i nawierzchni dostosowanych do wieku, wzrostu i wagi. Część urządzeń znajdujących się na terenie ogrodu przedszkolnego, została zdemontowana ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. W 2016 roku z inicjatywy dyrektora przedszkola oraz zaangażowaniu rodziców dzieci uczęszczających do tutejszej placówki zakupiono jedno nowe urządzenie terenowe dla dzieci. Pozostałe urządzenia są przestarzałe,bez atestów bezpieczeństwa i całkowicie wyeksploatowane, pomimo konserwacji. Do przedszkola zapisanych jest 150 dzieci i nowoczesny, bezpieczny plac zabaw jest niezbędny dla ich harmonijnego rozwoju. Naszym priorytetem są działania mające na celu przeciwdziałaniu otyłości dzieci. Modernizacja nawierzchni ma za zadanie umożliwić efektywne wykorzystanie powierzchni ogrodu przedszkolnego. Pozwoli to na organizację zajęć ruchowych i rekreacyjnych, zapewni dzieciom lepszy komfort zabawy. Estetyka otoczenia stanowi ważny element wychowawczy, dzieci spędzające czas w racjonalnie zagospodarowanej przestrzeni przywiązują większą uwagę do dbałości o najbliższe środowisko, co procentuje w dorosłym życiu. Pragniemy wybudować sztuczne ścianki wspinaczkowe- bezobsługowe (z oponami, łańcuchami, linami i pomostami), przeznaczone na przedszkolne place zabaw, których ogromną zaletą jest wszechstronny, pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Zależy nam na wyposażeniu obecnego placu zabaw m.in. w: karuzele, piaskownice, równoważnie, wielofunkcyjne urządzenie rekreacyjne oraz zagospodarowanie terenu zielonego m.in poprzez : nasadzenie roślin, rekultywacja terenu na ogródek dydaktyczny do samodzielnego zagospodarowania przez dzieci w celu propagowania żywności organicznej. Ogólnopolskie badanie prowadzone przez IPCZD w latach 2010-2012 dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym –3-6 lat wykazało, że częstość występowania nadwagi i otyłości wynosi od 9-18%. Przy czym częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 3 lat wynosiła u chłopców 9%, u dziewcząt 12,6%, natomiast w wieku 6 lat - odpowiednio 14,8% i 18%. Jesteśmy świadomi, że ruch jest naturalną potrzebą dziecka, a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Dlatego nam nauczycielom pracującym w Przedszkolu Samorządowym nr 4 tak bardzo zależy na stworzeniu optymalnych warunków do aktywności ruchowej dziecka, pragniemy dostarczać dzieciom jak najwięcej możliwości zabaw, ćwiczeń ruchowych, ćwiczeń korektywnych, zajęć terenowych itp. Sport to metafora ludzkiego życia, to określenie szlachetnych idei współdziałania, więzi międzyludzkich, pokoju, poszanowania ludzkiej godności, udanego życia. Mamy nadzieję, że nasze starania przy wsparciu rodziców dzieci, środowiska lokalnego i samorządu będą miały realny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań skutkujących na całe, dorosłe życie naszych wychowanków.

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJIUżywamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE