SZCZEGÓŁY PROJEKTU


BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY I LO IM. S. ŻEROMSKIEGO


NR PORZĄDKOWY:
92

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren przy I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 15, działka nr 24/12, obręb 0024. Zewnętrzne, betonowe boisko szkolne z częścią bieżni szutrowej (od ulicy Zgody).

SZACUNKOWY KOSZT:
1.300.000 zł
ZADANIE DOPUSZCZONE
KOSZT PO WERYFIKACJI:
1 600 000,00 zł
RODZAJ PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Budowa infrastruktury sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach jest elementem korzystnym dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko dla uczniów I LO, ale również dla mieszkańców Kielc chcących aktywnie spędzić czas wolny. Osób w różnym wieku, o różnych poglądach, zainteresowaniach, ale jedną cechą łączących ich w swoistą wspólnotę jest zdrowie, które jest najcenniejszym darem w życiu. Dlatego w dobie wielu chorób będących wynikiem braku aktywności fizycznej oraz siedzącego trybu pracy, realizacja tego zadania wyjdzie naprzeciw tym trudnością i spowoduje konstruktywne dla organizmu, oraz bezpłatne, spędzanie czasu wolnego. Zadanie polega na 1)Budowie boiska wielofunkcyjnego połączonego z bieżnią – w skład, którego wejdzie:A)pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej wraz z bramkami i wychwytami za nimi (wyłapującymi piłki podczas gry zarówno w piłkę ręczną, jak i piłkę nożną) – na obecnym betonowym boisku; B)2 boiska do koszykówki wraz z konstrukcjami z tablicami i uchylnymi obręczami oraz siatkami – usytuowane w poprzek boiska do p. ręcznej, jedno na każdą połowę; C) jedno boisko: do siatkówki, do tenisa ziemnego, badmintona – na osi podłużnej boiska do p. ręcznej (uniwersalne słupki z możliwością regulacji siatki na różną wysokość, do różnych dyscyplin i siatka - zamontowane nie na stałe); D)bieżnia do biegów na 60 m i 100 m, z co najmniej 3 torami biegowymi (cześć bieżni wchodziłaby w skład wielofunkcyjnego boiska); E) na wszystkich boiskach powinny się znaleźć pełnowymiarowe i profesjonalne linie różnego koloru, celem rozróżnienia. Szacunkowy koszt ok.1 300 000 zł. 2)Sporządzeniu profesjonalnego projektu ww. części zadania. Szacunkowy koszt: ujęty w punktach powyżej. Przedstawiony wyżej podział kosztów między części zadania ma charakter orientacyjny, wiążąca jest jedynie kwota łączna.

DODATKOWE INFORMACJE:
Wytyczne do realizacji zadania: a) szczegółowe usytuowanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz siłowni zewnętrznej powinno zostać ustalone w projekcie, którego wykonanie należy zlecić profesjonalnemu podmiotowi, z zachowaniem wszystkich wytycznych Dyrekcji I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, b) przygotowanie do wykonania zadania poprzez m.in. usunięcie niepotrzebnych elementów przy boisku szkolnym i dookoła niego, c) boisko i bieżnia powinny mieć nawierzchnię poliuretanową, z namalowanymi liniami, oraz z wychwytami za bramkami. Uzasadnienie Zrealizowanie tego zadania jest zarówno, niepomierną pomocą przy krzewieniu i popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, jak i próbą odpowiedzią Dyrekcji I LO na mnożące się problemy zdrowotne związane z cukrzycą, nadciśnieniem, otyłością, chorobami serca, i wieloma innymi wśród coraz młodszej generacji Kielczan. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią oraz zewnętrznej siłowni spowoduje możliwość popularyzacji aktywności fizycznej w sposób zrównoważony – nie tylko dla młodzieży Liceum w czasie lekcji wychowania fizycznego, ale również dla osób i młodszych, chcących skorzystać z boiska grając w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę albo w tenis ziemny czy także w badmintona, oraz osób starszych – pragnących poprawić swoją kondycje i zachować witalność i sprawność ćwicząc na coraz popularniejszych siłowniach zewnętrznych. Dla szkoły, niemającej hali sportowej – a tylko salę gimnastyczną, bez bramek, w której mieści się pełnowymiarowe boisko do siatkówki, jest to także możliwość zachęcenia do uczestnictwa w urozmaiconych zajęciach sportowych na lekcjach wychowania oraz zajęciach pozalekcyjnych. Dlaczego warto zrealizować projekt? - korzystanie z boiska i siłowni zewnętrznej wpływa bezpośrednio na zdrowie i poprawę sprawności fizycznej, - budowa boiska oraz siłowni ma wpływ na kształtowanie się prozdrowotnych zachowań u wielu osób, zarówno tych najmłodszych jak i tych starszych, - korzystanie z urządzeń jest darmowe, - realizacja projektu poprawi infrastrukturę sportową w najstarszym liceum w Kielcach na wiele lat, dla wielu pokoleń młodzieży z Kielc i z poza miasta.


ODDANYCH GŁOSÓW: 2579

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE