SZCZEGÓŁY PROJEKTU


Budowa boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY:
1

PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb ewidencyjny 0009, nr działki 505, Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25, Kielce

SZACUNKOWY KOSZT:
1.200.000 zł
ZADANIE DOPUSZCZONE
KOSZT PO WERYFIKACJI:
1 200 000,00 zł
RODZAJ PROJEKTU:
Duże (powyżej 150 tys. zł)

OPIS ZADANIA WRAZ Z UZASADNIENIEM:
Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m), otoczone płotem o wysokości minimum 4 metrów, wyposażone w piłko chwyty o wysokości min. 6 m. W ramach tego boiska: boisko do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną. Dodatkowo wyrysowane linie dwóch boisk do piłki koszykowej i trzech boisk do piłki siatkowej o wymiarach 19,1 x 32, 1 m. Boisko wyposażone w kosze do koszykówki i urządzenia do gry w piłkę siatkową. Teren jest już oświetlony i monitorowany. Cel zamierzenia: stworzenie niezbędnych i odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i krzewienia kultury fizycznej wśród uczniów szkoły, uczestników klubu młodzieżowego i seniora, które funkcjonują przy szkole; wzrost dostępności infrastruktury sportowo- rekreacyjnej, a w dłuższej perspektywie następujące korzyści: aktywizacja ruchowa oraz poprawa sprawności fizycznej mieszkańców; zmniejszenie zagrożenia zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne; upowszechnienie sportu jako przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; wzrost integracji mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miasta. Uzasadnienie: obecnie przy SP Nr 34 w Kielcach są 2 boiska: trawiaste i asfaltowo- betonowe; obiekty są wyeksploatowane, o złym stanie technicznym nawierzchni. Nowe boisko stanie się miejscem rozwijania zainteresowań różnymi formami aktywności rekreacyjnej i sportowej mieszkańców naszej dzielnicy i miasta Kielce, a w dłuższej perspektywie przyniesie wiele korzyści społecznych.


ODDANYCH GŁOSÓW: 5165

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJIUżywamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE