LISTA WSZYSTKICH ZGŁOSZONYCH ZADAŃ


Poniżej prezentujemy listę wszystkich zadań zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Kielce. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy zadanie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego. Dodatkowo zweryfikowany będzie koszt całej inwestycji, który podany został w formularzu. Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie zawierał błędy lub braki wówczas pracownicy Urzędu skontaktują się z autorem projektu w celu jego poprawienia.

Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz zadań odrzuconych. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań dopuszczonych oznacza to, że został zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury Budżetu Obywatelskiego, zostanie nadany mu unikalny identyfikator, który zostanie umieszczony na karcie do głosowania.
Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko, skwerek wypoczynku - zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i kompleksowa rewitalizacja zieleni osiedla Czarnów.


NR PORZĄDKOWY: 1
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren pomiędzy blokami przy ulicach Jagiellońskiej 60, Grunwaldzkiej 22, 24, i Piekoszowskiej 41, 43, 45, 47, 51, 53 do łącznika przy bloku ul.Piekoszowskiej 53, nr obrębu 10115, nr działki 107/19.

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 700.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 2
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul.Bolesława Chrobrego 110 nr działki 1175

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej na terenie pomiędzy ulicami Karczówkowską, Jagiellońską i Kamińskiego wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń.


NR PORZĄDKOWY: 3
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie zielonym w pobliżu wejścia do Ogrodu Botanicznego - działka ew. nr 440/2 obręb 0015 miasta Kielce

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Przebudowa ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka wraz z przeorganizowaniem miejsc postojowych z równoległych na poprzeczne lub skośne - od strony skweru Szarych Szeregów


NR PORZĄDKOWY: 4
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Chęcińska, strefa śródmiejska miasta Kielce, ulica Kaczmarka Obręb 0016, część działki ew. nr nr 676 i 690/2

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 2.500.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul.Kryształowej 4A-G


NR PORZĄDKOWY: 5
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce. Lokalizacja na terenie zielonym przy ulicy Kryształowej - działki ew. nr nr 433/10, 433/32 i 433/11 obręb 021 miasta Kielce

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 100.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej przy ul.Szczygla wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń.


NR PORZĄDKOWY: 6
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Herby, strefa podmiejska miasta Kielce, ulica Szczygla - naprzeciw bramy wjazdowej na teren szkoły. Obręb 0009 miasta Kielce, działki ew. nr nr 294/17, 294/18 i 295/4

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Zabudowa małej architektury - ścieżka zdrowia - plac zabaw na powierzchni poliuretanowej.


NR PORZĄDKOWY: 7
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 869/16; OBRĘB: 0008

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 120.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach „Więcej ruchu dla maluchów – profilaktyka otyłości wśród dzieci”


NR PORZĄDKOWY: 8
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 745; OBRĘB: 0017

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 145.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Trasa dla rolkarzy


NR PORZĄDKOWY: 9
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Rewitalizacja starej, zniszczonej alejki asfaltowej wzdłuż rzeki Silnicy. Odcinek od ul.IX Wieków Kielc (przy Urzędzie Wojewódzkim) do zapory zalewu kieleckiego przy ul.Jesionowej

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 637.079 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 10
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce ul.Langiewicza 18, nr obrębu 0024, działka 415

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.000.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa w pełni wyposażonego boiska do siatkówki plażowej ze stałymi słupkami, piaszczystej nawierzchni, zdejmowaną siatką, ogrodzonego siatką wysokości 3,5m, wymiary ogrodzenia 25m x 15m z zamykaną bramą wejściową


NR PORZĄDKOWY: 11
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu 0024, nr działki 415/2 - część południowa, teren boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul.Langiewicza 18

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 100.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 12
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 403/28; OBRĘB: 0021, ul. Krzemionkowa 1, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 2.000.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 25 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 13
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 256; OBRĘB: 0008

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.500.000 zł zł
Zobacz szczegóły
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ I STREFĄ STREET WORKOUT PRZY ZSE W KIELCACH


NR PORZĄDKOWY: 14
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 017, nr działki 29/27, 29/25, 29/13 ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 Kielce

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.800.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych w jednym kompleksie


NR PORZĄDKOWY: 15
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren za budynkiem usługowca przy ul.Wojska Polskiego na wysokości pętli autobusowej na Bukówce nr ewid. dz. 1111/53 obr. 0032 lub obok przystanku autobusowego na brzegu lasu nr ewid. Dz. 1910/11 obr.0024

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 134.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu szkolnego oraz chodników wokół budynku ZSO Nr 8 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 16
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren ZSO Nr 8 przy Alei Górników Staszicowskich 22A, 25-804 Kielce, nr obrębu 020, numery działek: 550/4, 550/7, 550/8

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul.Klonowej, prowadzący nad kielecki zalew


NR PORZĄDKOWY: 17
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Początek chodnika: od działki 926 przy ul.Klonowej i dalej wzdłuż 928 (przez działkę 945), potem równolegle do ścieżki rowerowej (działki: 928, 927, 923 do 922) i w drugą stronę do ul. Wiśniowej do działki nr 929

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 46.127 zł zł
Zobacz szczegóły
Boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego


NR PORZĄDKOWY: 18
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 24/12; OBRĘB: 0024

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.500.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Ekologiczny drewniany plac zabaw dla dzieci


NR PORZĄDKOWY: 19
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 10108, działka 237

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 148.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Placyk "Kubusia" dla Naszych Milusińskich


NR PORZĄDKOWY: 20
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 10109; Działka nr 1533/3; ul.Chałubińskiego 32, 25-619 Kielce, Przedszkole Samorządowe nr 29

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 148.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Boisko do streetballa dla dzieci i młodzieży przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Słabosłyszących i Niesłyszących


NR PORZĄDKOWY: 21
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 10109; Działka nr 1300/9; ul.Jagiellońska 30, 25-608 Kielce; Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 149.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16, ul.Nowy Świat 34 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 22
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul.Nowy Świat 34, nr działki 425/12, 425/14, 425/6, obręb 0010

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 300.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSO nr 6 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 23
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w celu zorganizowania siłowni wewnętrznej, ogólnodostępnej, całorocznej wraz z zapleczem i szatnią w ZSO nr 6 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 24
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.000.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Doposażenie infrastruktury ogólnodostępnych boisk znajdujących się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach - budowa trybun dla kibiców oraz montaż ławeczek i koszy na śmieci


NR PORZĄDKOWY: 25
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach, 25-321 Kielce ul.Leszczyńska 8

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
"Nasza Mała Ojczyzna - Nasza Szkoła, Nasze Osiedle" - modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 26
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Budynek ZSO nr 29, ul.Zimna 16, Kielce działka nr 484, obręb ewidencyjny 0015, nr ewidencyjny 266101_1.0015.G508, powierzchnia działki 1.2821 ha

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 750.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Zagospodarowanie placu manewrowo-postojowego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Zacisze I w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 27
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0006, działka nr 1192/3, 1192/1, 1208/18, 1206/22 rejon ulic Warszawskiej, Karczunek, Jeleniowskiej

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 120.000 zł zł
Zobacz szczegóły
OGRÓD ZABAWY - Rewitalizacja Placu Zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 43.


NR PORZĄDKOWY: 28
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka Nr: 580/51; OBRĘB: 0017 Kielce, ul. Astronautów 5

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Inteligentne miejskie ławki solarne


NR PORZĄDKOWY: 29
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 591; OBRĘB: 0016

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 350.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Modernizacja: 1. placu zabaw; 2. istniejącego chodnika; 3; Furtka i wejście od strony Romualda; na terenie Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach, ul. Romualda 6


NR PORZĄDKOWY: 30
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu: 0017. Nr działki: 166/8 166/10 166 /12

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzących


NR PORZĄDKOWY: 31
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul.Daleszycka 21, działka 272/36; Aleja Legionów 1, wejście Amfiteatru; Ks.Piotra Ściegiennego 8, wejście do Kolporter Arena; Plac Artystów, Skrzyżowanie ul.Sienkiewicza i ul.Kapitulnej, Plac Niepodległości - wyjście z dworca PKP; Rynek 1 - Urząd

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 99.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Przebudowa ciągów pieszych od ul.Jesionowej wzdłuż Bukowa 6 Marszałkowska 34 chodnik przed Bukowa 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego parkingowego ze zwiększeniem ilości lamp od ul.Jesionowej Bukowej wzdłuż Marszałkowskiej 34 Bukowej 6. Rekultywacja zieleni wokół w/w budynków. Montaż ławek, koszy na śmieci.


NR PORZĄDKOWY: 32
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb nr 0010 nr działki 613/2, 686/21, 686/20, 686/19, 686/18, 686/16 osiedle Szydłówek

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 160.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej


NR PORZĄDKOWY: 33
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce ul.Zbożowa 4

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna


NR PORZĄDKOWY: 34
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka 470, obręb: 0027 ul.Posłowicka 98

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska


NR PORZĄDKOWY: 35
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Siłownia na powietrzu - Aleja Legionów 4


NR PORZĄDKOWY: 36
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Boisko szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al.Legionów 4

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 83.694 zł zł
Zobacz szczegóły
Budowa wielofunkcyjnego boiska do uprawiania sportów plażowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach


NR PORZĄDKOWY: 37
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
25-734 Kielce, ul.Jagiellońska 90, obr. geod. 015, nr działki 555 i 554/1

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 550.000 zł zł
Zobacz szczegóły
"Międzyszkolny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks.P.Ściegiennego - przy ul.Marszałkowkiej


NR PORZĄDKOWY: 38
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren wokół boiska Orlik i przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K. Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Marszałkowska 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10; 697/11; 967/20, 967/15; 949

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 3.000.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Kreatywna strefa zabawy i nauki na Barwinku


NR PORZĄDKOWY: 39
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 1143/3; OBRĘB: 0024 - utwardzona, asfaltowa powierzchnia placów obok przyszkolnego (Gimnazjum nr 16) boiska poliuretanowego

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150 000 zł zł
Zobacz szczegóły
Dziecięcy ogród marzeń - budowa i modernizacja placu zabaw dla wszystkich dzieci przedszkolnych i mieszkańców osiedla Uroczysko przy Przedszkolu Samorządowym nr 35


NR PORZĄDKOWY: 40
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 947/47;947/50; 947/271; 947/272;969/3;969/4;969/5;969/6;969/7;OBRĘB: 0006

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Nowe Miejsca Parkingowe Ślichowice I


NR PORZĄDKOWY: 41
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul Puscha działka 1839/1 okolice numeru 19, ul Puscha działka 420/23 okolice nr 2, ul Kowalczewskiego działka 420/27 okolice nr 11, ul Prausów przedłużenie w stronę pętli autobusowej działka 420/4

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 100.000 zł zł
Zobacz szczegóły
ZIELONE SERCE CZARNOWA – I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły PARK DLA CZARNOWA (pomiędzy ulicą Piekoszowską i Mieszka I)


NR PORZĄDKOWY: 42
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
NR: 1099/6 i 1099/4; OBRĘB: 0009, na działce 1099/4 za rowem na północ za planowaną inwestycją "Mieszkania Plus"

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Rowerowa rewolucja!


NR PORZĄDKOWY: 43
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Obręb 0017, działki 1140, 1687, 1134/2; Obręb 0009, działki 826/1, 826/2, 1152/1, 1209/19; Obręb 0015, działki 108/1, 108/5, 108/6, 108/7, 108/9, 257/59

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 3.000.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Wieża widokowa - 80m żelbet nadbudowa 6m metal-szkło


NR PORZĄDKOWY: 44
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul.Krakowska 2 obok pływalni zabudowa 10x10m2

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.000.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Sąsiedzka strefa wypoczynku Słoneczne i Bocianek - grill i zabawa


NR PORZĄDKOWY: 45
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
dz. nr 275/276 - Park im. Adolfa Dygasińskiego od strony zachodniej w wyższej części wzniesienia

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 150.000 zł zł
Zobacz szczegóły
Mini - Park - Ślichowice


NR PORZĄDKOWY: 46
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
działka nr 283 - od strony ulicy Tektonicznej

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 99.500 zł zł
Zobacz szczegóły
Mini - Park - Uroczysko


NR PORZĄDKOWY: 47
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działki nr 947/342

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 99.500 zł zł
Zobacz szczegóły
Wodny park zabaw - Kielce przy Silnicy


NR PORZĄDKOWY: 48
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka nr 186/3 - Nad Silnicą (lub inna, którą władze uznają za lepszą dla proponowanej inwestycji)

SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA NA WNIOSKU: 1.485.840 zł zł
Zobacz szczegóły

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE