Budżet Obywatelski KIELC

logo Budżet Obywatelski

GŁOSUJ

NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA KIELC

Głosowanie Internetowe jest możliwe
od godziny 00:00 w dniu 23 września 2022 r.
do godziny 24:00 w dniu 6 października 2022 r.

Aby głos był ważny należy:

  • wybrać maksymalnie dziesięć projektów z listy projektów dopuszczonych do głosowania poprzez zaznaczenie pola checkbox projektu w poszczególnych kategoriach: 1 projekt z kategorii Duże Inwestycyjne (DI), 2 projekty z kategorii Zielone (Z), 3 projekty z kategorii Małe Inwestycyjne (MI), 4 projekty z kategorii Nieinwestycyjne (N),
  • wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz numer telefonu, na który zostanie wysłany SMS z kodem potwierdzającym oddanie głosu,
  • potwierdzić zawarte w karcie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • potwierdzić zgodę na udział w głosowaniu (dotyczy osób poniżej 13 roku życia).

Głos uznaje się za nieważny, w szczególności jeśli:

  • oddał już jeden ważny głos,
  • nie zaakceptował stosownych oświadczeń,
  • nie wyraził zgody na głosowanie jako opiekun prawny (w przypadku osób poniżej 13 roku życia).

PRZEJDŹ DO GŁOSOWANIA

Wybierz odpowiedni formularz w zależności od Twojego wieku: