1


WYNIKI GŁOSOWANIA W 2016 R.


ZADANIA DUŻE
"ORLIK POD DACHEM" - budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 5
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 im. K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Toporowskiego 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/11 o wymiarach 66,00m x 32,10m =2.118,60m2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 700 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 7873

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa boiska wielofunkcyjnego zewnętrznego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 1
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb ewidencyjny 0009, nr działki 505, Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25, Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 200 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5165

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Zespół boisk sportowych wielofunkcyjnych przy ZSP nr 2 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 48
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 023, nr działki 9/1, 9/2 Al.Legionów 4, Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 500 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5113

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI
LISTA ZADAŃ NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
Osiedlowe miejsce sportu dla dzieci i młodzieży


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 14
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb ewidencyjny 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 700 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 4609
Modernizacja/budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 7
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr obrębu 0017, nr działki 1411/2; Adres: 25-361 Kielce ul.Szymanowskiego 5; lokalizacja (teren obecnych boisk przy szkole)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 200 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 4204
Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 45
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce, ul.Langiewicza 18, działka nr 415, 0024

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 800 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3954
Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 90
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obr. 0021, działka 403/18, ul. Krzemionkowa 1, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (lub inna lokalizacja z małym zanieczyszczeniem sztucznym światłem)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 000 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3852
Kompleks sportowo - rekreacyjny osiedla Ślichowice


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 11
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
dz. nr 256 - teren Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul.Jurajskiej 7

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 500 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3773
Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w celu zorganizowania siłowni wewnętrznej, ogólnodostępnej, całorocznej wraz z zapleczem i szatnią w ZSO nr 6 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 36
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 100 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3070
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY I LO IM. S. ŻEROMSKIEGO


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 92
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren przy I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 15, działka nr 24/12, obręb 0024. Zewnętrzne, betonowe boisko szkolne z częścią bieżni szutrowej (od ulicy Zgody).

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 600 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2579
Zmieńmy wygląd osiedla Czarnów - pierwszy etap rewitalizacji terenu pomiędzy ulicami Jagiellońską, Grunwaldzką i Piekoszowską do łącznika przy bloku ul.Piekoszowska 53


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 27
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren pomiędzy blokami przy ulicach Jagiellońskiej 60, Grunwaldzkiej 22, 24 i Piekoszowskiej 41,43,45,47,51,53 do łącznika przy bloku ul.Piekoszowskiej 53 nr obrębu 0015, nr działki 107/19

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 690 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2515
"Tereny rekreacyjno-sportowe na Prostej"


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 70
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
25-371 Kielce, ul. Prosta 27a, nr obrębu 0017, nr działki 1360/2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 500 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2170
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 31
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
teren oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.Kościuszki 5 w Kielcach, działka 424, 426, obręb 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 800 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1493
Wodny plac zabaw


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 69
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren zespołu obiektów sportowych przy ul. Szczecińska 1 w Kielcach; obiekt MOSiR nr działki: 1535/6

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 000 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1349
Osiedle Czarnów. Wykonianie ścieżki dla pieszych do kościoła Miłosierdzia Bożego i Hospicjum z płyt chodnikowych lub kostki ceramicznej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 59
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Wejście od ul. Piekoszowskiej między blokami 46 i 46A zagajnikiem do kościoła. Obecnie prowizorka z połamanych płyt chodnikowych

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1062
Przebudowa ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka wraz z przeorganizowaniem miejsc postojowych z równoległych na prostopadłe lub skośne - od strony skweru Szarych Szeregów


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 20
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Chęcińska, strefa śródmiejska miasta Kielce, ulica Chęcińska, obręb 0016, część działki ew. nr 676 i 690/2

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 500 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 944
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 38
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0017 działka nr 1413/2 (ul.Szymanowskiego)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 600 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 613
Zielone światło dla osób niewidzących - przystosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnością


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 113
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Miasto Kielce - wszystkie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną niewyposażoną w system informacji akustycznej dla niewidomych

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 700 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 612
Remont i rozbudowa parkingu przy Przychodni Zdrowia na ulicy Pocieszka


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 29
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Sady, strefa śródmiejska miasta Kielce, ulica Pocieszka, obręb 0010, działki ew. nr 861/6,861/10,861/7 i 861/15

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 400 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 538
"Nasza Mała Ojczyzna - Nasza Szkoła, Nasze Osiedle" - modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 25
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
budynek ZSO nr 29, ul.Zimna 16 Kielce, działka nr 484, obręb ewidencyjny 0015, nr ewidencyjny 266101_1.0015.G508, powierzchnia działki 1.2821 ha

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 800 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 452
Stworzenie miejsc parkingowych wraz z przebudową wjazdu i wymianą ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 103
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce, ul.Sowia 1b, nr obrębu 0005, nr działki 225 oraz 236/14

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 250 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 424
Nowy wspaniały przystanek - budowa kolejnego przystanku autobusowego za 400 tys.zł, w takim samym stylu, jak nowe przystanki - na ul.Grunwaldzkiej róg Jagiellońskiej (w kierunku Ślichowic)


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 112
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0015, działka nr 108/7, północna strona ul.Grunwaldzkiej w pobliżu skrzyżowania z ul.Jagiellońską. Przystanek nr 161 "Grunwaldzka/Jagiellońska"

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 400 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 156


ZADANIA MAŁE
Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14m x 25,25 m


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 79
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul.Prosta 57, 25-385 Kielce, nr działki 1394/11, nr obrębu 0017

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5441

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 17
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce, ul.Podklasztorna obręb 0021, działka ew. nr 579

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5424

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa placu zabaw dla dzieci


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 124
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Przedszkole Samorządowe nr 14 im.Marii Kownackiej, ul.Kalcytowa 15, 25-705 Kielce, nr działki: 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5101

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa krzyża o wysokości ok. 30 m z impregnowanego dębu powlekanego blachą miedzianą lub inną. Jednocześnie sugerujemy, aby do 6 metra od podstawy krzyż był wykonany ze stali nierdzewnej, a pozostała część jw.


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 125
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Brusznia - Białogon

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 5078

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 im.Adama Mickiewicza, ul.Naruszewicza 25, 25-628 Kielce


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 6
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
teren przy SP nr 34 w Kielcach, działka nr ewid.505, obręb 0009

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 120 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 4776

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul.Fabryczna 6


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 104
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach, ul.Fabryczna 6, 25-818 Kielce; nr działki 495, nr obrębu 020

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 4562

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


PARK ZABAW DLA PSÓW


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 4
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0006 dz.915/11 zalew kielecki skrzyzowanie ul. Klonowej i Jesionowej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 4287

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Siłownia na powietrzu na czterech stanowiskach (po dwa urządzenia) na osiedlu "Pod Dalnią" w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 81
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr działki 496/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 90 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 4253

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Budowa siłowni przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 46
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce, ul.Langiewicza 18, działka nr 415, 0024

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 149 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3917

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Plac "Park Pokoleń" przy ul. Grochowej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 10
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Dz. nr 1726/10 - teren zielony pomiędzy blokami Grochowa 23, a Grochowa 25

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 141 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3608

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI


Strefa Aktywna osiedla Barwinek (obok Klubu Seniora)


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 9
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
dz.nr 1145/174 - utwardzona, asfaltowa powierzchnia placów obok budynku Barwinek 3A (w centrum osiedla)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3393

ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI
LISTA ZADAŃ NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI
Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSO nr 6 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 35
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 3057
Zielony zakątek


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 85
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach, ul.Radiowa 1

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2876
Strefa aktywności ruchowej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 86
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach, ul.Radiowa 1

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2859
Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Dalekiej 11 w dodatkowe urządzenia


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 53
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Siłownia zewnętrzna przy ul. Dalekiej 11

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2093
Modernizacja: 1. placu zabaw; 2. istniejącego chodnika; 3; wejscie od strony Romualda; na terenie Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach, ul. Romualda 6


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 89
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Przedszkola Samorzadowego nr 33 przy ulicy Romualda 6 w Kielcach- działka 166/8; 166/10; 166/12;

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 140 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 2077
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 3
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul.Bolesława Chrobrego 110, nr działki 1175

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1993
"Obudź w sobie zdrowego ducha" - budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Słoneczne Wzgórze w sąsiedztwie Parku Dygasińskiego


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 39
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka 275/139 w okolicach bloku przy ul. Zapolskiej 27 a 29 od strony Parku im. Dygasińskiego

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 120 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1972
"Rewolucje na kółkach" czyli budowa toru na Osiedlu Słoneczne Wzgórze do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze, deskorolkach.


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 40
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka 275/133, 275/134, obręb 0011, pomiędzy ul. Krzyżanowskiej 2 a Ćwiklińska 5 a

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1876
Plac zabaw PSZCZÓŁKA w Centrum dla wszystkich dzieci


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 76
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Działka nr 1325 ob. nr 0017, lok.- skrzyżowanie ul.Żeromskiego, Winnickiej i Zagórskiej. Dz. Nr 1325 podzielona chodnikiem na dwa trójkąty (przy pomniku pszczółki)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1817
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa o siłownię zewnętrzną na osiedlu Słoneczne Wzgórze


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 118
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
przy ul.Orzeszkowej 24, nr dz. 275/197, 275/202, 275/200, nr obrębu 0011

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1608
Budowa placu o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjno-sportowej przy ulicy Chęcińskiej wyposażonego w boisko o nawierzchni sztucznej do gry w piłkę koszykową i siatkową


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 18
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Chęcińska, strefa śródmiejska miasta Kielce, ulica Chęcińska obręb 0016, część działki ew. nr 698/63

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1565
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem w miejscu obecnie istniejącego boiska asfaltowego do gry w kosza na osiedlu "Pod Dalnią"


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 80
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr działki 496/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1552
Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach na osiedlu Baranówek


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 78
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce ul. Dygasińskiego 6, obr. 0023 działki nr 628/8 i 628/9

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1404
Bajkowy plac zabaw


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 57
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr działek: 625,631/65,631/69 ob. 0016, Przedszkole Samorządowe nr 13 ul. Karczówkowska 8, 25-019 Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 100 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1203
Sportowo - rekreacyjny plac do kształtowania sprawności ogólnej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 49
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
266101_1.0009.1298, Osiedle Czarnów

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 100 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1168
"Zielona Sienkiewka"- rewitalizacja Miasta Kielce poprzez budowę błękitno- zielonej infrastruktury- ogrody deszczowe i wertykalne- projekt pilotażowy


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 64
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Kielce ul. Sienkiewicza 76,74,72,29,28,26,9,10/12c, obręby 00016 i 0017, działki nr 136/2, 128, 127, 543, 553, 229, 1141, 460/1 (lub inne zaproponowane przez Miasto Kielce)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 25 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 1055
"Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 przyjazne dla środowiska" - modernizacja zagospodarowania ogólnodostępnego terenu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 98
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0010 - działki 832/11, 832/8, 832/7, 832/6, 832/9, 834/3, 25-533 Kielce, ul.Toporowskiego 11a

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 992
Multimedialna mapa Kielc


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 100
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Plac Artystów, 545/2, skrzyżowanie ul.Sienkiewicza i ul.Kapitulnej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 107 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 926
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach "Więcej ruchu dla maluchów - profilaktyka otyłości wśród dzieci"


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 23
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren ogrodu przy Przedszkolu Samorządowym nr 4, ul.Kujawska 21, Kielce

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 140 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 895
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej przy ulicy Szkolnej wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 19
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce, ul.Szkolna, obręb 0015, działki ew. nr 319/185, 319/73, 319/160

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 822
Skrót rowerowy - łatwiej rowerem na Ślichowice


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 106
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
420/27 obręb 0009

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 110 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 801
Street Workout Park


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 50
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr obrębu: 0016; nr działki: 519/4; adres: ul. Ignacego Paderewskiego (przy rondzie Giedroycia)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 60 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 798
Projekt 3M - czyli "Mini muzeum miejskie pod chmurką" - kielecki historyczny park tematyczny


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 95
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Plac Najświętszej Marii Panny w Kielcach, działka nr 0016 (577)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 60 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 754
Boulder Park Kielce - budowa kompleksu kamieni wspinaczkowych.


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 91
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Identyfikator: 266101_1.0023.2/2 Obręb: 0023 Nr działki: 2/2 Powierzchnia ewidencyjna: 25079m2 Użytki: Bz-25079m2 Adres: przy ulicy Krakowskiej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 750
Budowa placu o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej przy ul.Szczygla wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 15
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Osiedle Herby, strefa podmiejska miasta Kielce, ulica Sczygla obręb 0009, działki ew. nr 294/17, 294/18 i 295/4

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 100 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 718
Włączenia rowerowe-wjazdy na drogi rowerowe przy ulicach: Radiowa, Szczecińska, Pocieszka, Żytnia, Łódzka, Jesionowa


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 108
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Miasto Kielce: pas drogowy w miejscach wskazanych w części opisowej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 712
Plac Sportów Miejskich


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 51
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0023; działka 1/13; skrzyżowanie ulic krakowska oraz pakosz. obok skateparku.

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 692
Zabudowa małej architektury - ścieżka zdrowia - elementy: kolejka z wagonem, wieża ze zjeżdżalnią, zestaw sportowy (płotki, równoważnie) wieża ze ścianą wspinaczkową


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 123
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 008, działka nr 869/16, teren Przedszkola Samorządowego Nr 34 w Kielcach - oddziały przy ul.Szajnowicza Iwanowa 15 północna część działki

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 654
Modernizacja Urzędu Miasta polegająca na wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających korzystanie z obiektu


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 99
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Rynek 1, 25-303 Kielce, obręb ewidencyjny 0016, nr działek 196/3, 196/2,196/4, 196/5, 196/6

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 104 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 572
Placyk "Kubusia" dla naszych milusińskich


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 21
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0009, działka nr 1533/3, ul.Chałubińskiego 32, 25-619 Kielce, Przedszkole Samorządowe nr 29

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 148 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 557
Oświetlenie osiedla w centrum miasta przy ulicy J.Bema pomiędzy ulicą S.Żeromskiego a ul.Wojska Polskiego, obejmującą 11 bloków mieszkalnych, zamieszkałych przez ponad 150 rodzin. Propozycja obejmuje umieszczenie 7 latarni "parkowych" na terenie osiedla


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 26
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
osiedle przy ul.Bema

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 515
Plac zabaw przy ul. Krakowskiej 360


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 88
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul. Krakowska 360

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 506
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - budowa miejsc parkingowych na terenie ZSO nr 11 - ul. Łanowa 68 – dzielnica Dyminy.


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 41
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Nr obrębu: 0030 Nr działki:91/3 Adres: Kielce, ul. Łanowa 68 Działka należy do zasobów gminy Kielce we władaniu innych podmiotów. Lokalizacja parkingu: plac po prawej stronie od istniejącego wjazdu na teren szkoły przy ul. Kalinowej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 120 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 427
Drewniany plac zabaw dla dzieci


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 127
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0008, działka 237

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 148 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 393
Przebudowa zatoki parkingowej i skrzyżowania przy budynku 50B


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 74
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren przy budynku 50B, ul. Orląt Lwowskich działka nr 844/294 obręb 0007

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 60 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 334
Budowa parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kielcach będącego jednocześnie drogą pożarową oraz dojazdem do placówki.


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 87
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 024, działka nr 1140/2 , Kielce Barwinek 33

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 247
Modernizacja przedszkolnego placu zabaw- Teren Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach- Osiedle Uroczysko


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 42
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Teren Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach- Osiedle Uroczysko. Obręb 0006 nr działek 971/1 i 971/2, ul Orkana 32

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 97 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 217
Modernizacja chodników i miejsc parkingowych przy ul. Petyhorskiej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 61
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Ulica Petyhorska, obręb 0023, nr działki 471/66, 471/75, 474/77, 471/77

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 90 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 196
Budowa miejsc postojowych na pasie dawnego terenu zielonego wzdłuż drogi ul.Piekoszowskiej poprzez ułożenie płyt ażurowych na długości 300m


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 96
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
wzdłuż ul.Piekoszowskiej na długości od ul.Łąkowej do ul.Mielczarskiego po stronie bloków wielorodzinnych, obr. 0009, dz. 1700/12

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 90 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 181
Przebudowa chodników i ciągów pieszych od ulic Jesionowej wzdłuż budynków Bukowa 6, Toporowskiego 34 oraz przed wejściem do klatek budynku Bukowa 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz parkingowego ze zwiększeniem ilości lamp


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 101
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
nr obrębu 0010, nr działki 686/21, 686/19, 686/18, 686/16 - osiedle Szydłówek

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 121 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 128
Budowa parkingu, remont częściowy drogi i naprawa chodnika wzdłuż budynku Wojska Polskiego 5 w Kielcach


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 65
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Ul. Wojska Polskiego 5, obręb 0017, nr działki 1247 i 1244/36

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 70 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 125
Plac zabaw w Niewachlowie


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 68
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
Sąsiedztwo boiska przy ul. Miedzianej ( działka numer 361/3 o pow. 0.6448 ha, własność Gminy Kielce)

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 149 990,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 103
Budowa trzech parkingów, każdy po cztery miejsca postojowe (łącznie 12 miejsc parkingowych) na długości ulicy Aleksandry Dobrowolskiej 5A i 5 B


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 66
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
ul. Aleksandry Dobrowolskiej, obręb 0011, nr działki 275/156

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 45 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 96
Nowy chodnik na ul.Curie-Skłodowskiej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 117
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0009, działka nr: 285/12, ul.M.Skłodowskiej-Curie po stronie północno-wschodniej na długości o ul.Poprzecznej do ul.Częstochowskiej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 75 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 92
Nowy chodnik na ul.Poprzecznej


NR ZADANIA NA LIŚCIE: 116
PROPONOWANA LOKALIZACJA:
obręb 0009, działki nr: 302/1, 302/3, 340/4, 285/12; ul.Poprzeczna po obu stronach od ul.1-go Maja do ul.Górniczej

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 130 000,00 zł
Zobacz szczegóły


ODDANYCH GŁOSÓW: 73

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE