1
WYNIKI GŁOSOWANIA W 2015 R.

Wyniki głosowania - zadania duże (powyżej 100 tys. zł)

Liczba zadań: 36. Liczba zadań zakwalifikowanych do realizacji: 4
Liczba głosów Numer zadania Zadanie Kwota (po weryfikacji)
9034 92

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Budowa kompleksu 3 boisk, bieżni okrężnej skoczni w dal z rozbiegiem (wszystkie obiekty o nawierzchni poliuretanowej) oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej
(lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 33 im. I.J.Paderewskiego w Kielcach; nr obrębu 0007, nr działek 871/7, 871/8, 871/9, 871/10, 871/11 )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 670 000,00 zł
3423 68

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierska / Źródłowa tzw. "lotnisko"
(lokalizacja: Skwer przy skrzyżowaniu ulic Sandomierska/Źródłowa - obręb 017 działki 590/3, 4, 10, 17, 18, 19, 1611/5 )
WYŚWIETL NA MAPIE

400 000,00 zł
3387 76

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Realizacja drogi dojazdowej do przedszkola samorządowego nr 14 przy ulicy Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej
(lokalizacja: Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce, Obręb 0021, działki ew. nr 405/54, 405/56, 403/16, 405/89, 403/18, 405/91, 403/19, 405/94, 405/93, 405/95, 405/96, 405/97, 405/98, 405/100, 405/99, 405/102, 405/101, 405/104, 405/103, 407/1, 407/2, 407/15, 407/16, 407/17, 407/18 )
WYŚWIETL NA MAPIE

600 000,00 zł
3346 93

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy ZSO nr 16 w Kielcach.
(lokalizacja: ZSO nr 16 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Barwinek 31 Kielce, obręb ewidencyjny: 0024, nr: 1143/3, zachodnia część działki. )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 850 000,00 zł
3229 86 Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem, drenażem, monitoringiem i ogrodzeniem oraz niezbędnym wyposażeniem sportowym do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego.
(lokalizacja: Kielce, ul.Gagarina 5, dz. Nr ewid. 10 obręb 0023 )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 076 000,00 zł
3163 96 Zespół boisk sportowych: boisko do piłki nożnej - nawierzchnia syntetyczna, wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa EPDM, do piłki siatkowej plażowej, do piłki ręcznej i tenisa ziemnego, bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia w dal
(lokalizacja: Zespół Szkół Ponadgimanazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4; 25-035 Kielce Obręb 0023, nr działek 9/1, 9/2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

2 600 000,00 zł
2998 94 Budowa fragmentu ul.Kazimierza Wielkiego wraz z miejscami postojowymi, na odcinku 135mb od wjazdu do budynku Dewońska 2, do punktu widokowego w rejonie Rezerwatu Ślichowice
(lokalizacja: Kielce - Zachód Osiedle Ślichowice I, działka nr 838/2 obręb 0008 )
WYŚWIETL NA MAPIE

2 000 000,00 zł
2948 77 "Orlik pod dachem" - budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27
(lokalizacja: Boisko orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 im.K.K.Baczyńskiego, 25-549 Kielce, ul.Toporowskiego 96, nr obrębu - 0006; nr działki - 967/10 i 967/11 o wymiarach 66,00mx32,10m=2.118,60m2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

600 000,00 zł
2775 87 "Boiska na Prostej" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach - remont i modernizacja szkolnych boisk
(lokalizacja: 25-371 Kielce, ul.Prosta 27a, nr obrębu 0017, nr działki 1360/2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 100 000,00 zł
2469 84 Sport to podstawa zdrowia naszej młodzieży!
(lokalizacja: Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 )
WYŚWIETL NA MAPIE

950 000,00 zł
2448 73 Nowoczesne zaplecze kluczem do sportowej przyszłości!
(lokalizacja: Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 )
WYŚWIETL NA MAPIE

550 000,00 zł
2421 79 Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i budową nowej fontanny - skwer przy ulicy Zagórskiej, Źródłowej i Konarskiego
(lokalizacja: Kielce u zbiegu ulic Zagórskiej, Źródłowej i Konarskiego. Obręb nr 0017 działki nr 668/36, 668/3, 668/28, 668/5 )
WYŚWIETL NA MAPIE

640 000,00 zł
2208 88 Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25
(lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25, Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 300 000,00 zł
2203 89 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach
(lokalizacja: Teren przy I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, działka nr 24/12, obręb 0024. )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 345 000,00 zł
1972 66 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcech
(lokalizacja: ul. Kujawska 21, Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

360 000,00 zł
1937 90 Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach
(lokalizacja: Kielce ul.Langiewicza 18, działka 415, 0024 )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 470 000,00 zł
1923 83 "Nasza Mała Ojczyzna - Nasza Szkoła, Nasze Osiedle" - modernizacja bieżni, placu apelowego i budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach
(lokalizacja: Lokalizacja: Budynek ZSO nr 29, ul.Zimna 16, Kielce, działka nr 484, obręb ewidencyjny 0015, nr ewidencyjny 266101_1.0015.G508, powierzchnia działki 1.2821 ha )
WYŚWIETL NA MAPIE

780 000,00 zł
1775 75 Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią
(lokalizacja: obręb 0027 działka 470, ul.Posłowicka 98 )
WYŚWIETL NA MAPIE

594 000,00 zł
1770 78 Remont i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Budynki są już zniszczone, potrzebny jest gruntowny remont aby poprawić warunki życia zwierząt.
(lokalizacja: ul. Ściegiennego 203 Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

600 000,00 zł
1653 72 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej na terenie budynku szkolnego
(lokalizacja: Teren oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 2, ul.Kościuszki 5 w Kielcach; działka nr 424, 426; obręb 0017 )
WYŚWIETL NA MAPIE

550 000,00 zł
1593 65 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Niewachlowie
(lokalizacja: Sąsiedztwo boiska przy ul. Miedzianej (działka numer 361/3 o pow. 0.6448 ha, własność Gminy Kielce) )
WYŚWIETL NA MAPIE

320 000,00 zł
1435 80 Przebudowa ulicy Barwinek w Kielcach na odcinku 230 mb. Począwszy od ulicy Wrzosowej
(lokalizacja: Działki nr 1391/7, 1145/12, 1145/143, 1145,216 obręb 024 dla miasta Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

650 000,00 zł
1265 69 Bezpieczna droga do szkoły: poprawienie bezpieczeństwa dzieci i dorosłych poprzez przebudowę drogi p.pożarowej wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi i wjazdem oraz placem manewrowym
(lokalizacja: 923/3, 923/4, 023/5, 923/6, 923/8, 923/11, 923/12 )
WYŚWIETL NA MAPIE

450 000,00 zł
1231 91 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 w Kielcach
(lokalizacja: Kielce, ul.Wróbla 5, obręb 0005, działka nr 280 )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 500 000,00 zł
1102 67 Remont szatni szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach
(lokalizacja: Budynek szkolny umiejscowiony na działce nr 628/13 obręb 0023 Kielce ul.Dygasińskiego 6 )
WYŚWIETL NA MAPIE

367 000,00 zł
936 85 Budowa przyszkolnych boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
(lokalizacja: ul.Krzemionkowa 1, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach; działki nr 403/22, 403/15, 403/14, 403/10, 403/23, 403/11; obręb 0021, osiedle Podkarczówka )
WYŚWIETL NA MAPIE

1 050 000,00 zł
844 63 Bez barier w szeroki świat - wspieranie rozwoju niepełnosprawnych przedszkolaków
(lokalizacja: Osiedle Na Stoku 98, 25-437, Kielce, nr obrębu 0007, nr działek 840/1, 840/2, 840/5, 840/3, 840/4 )
WYŚWIETL NA MAPIE

189 353,00 zł
834 74 Boisko sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży wraz z placem zabaw
(lokalizacja: Kielce ul.Prosta, obręb 0025, część działki nr 312 )
WYŚWIETL NA MAPIE

590 000,00 zł
817 62 Niewidomi są wśród nas i razem z nami
(lokalizacja: Rynek 1, 25-303 Kielce, obręb ewidencyjny 0016, nr działek 196/3, 196/2, 196/4, 196/5, 196/6 )
WYŚWIETL NA MAPIE

183 276,00 zł
772 95 Przebudowa ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka wraz z przeorganizowaniem miejsc postojowych z równoległych na prostopadłe lub skośne - od strony skweru Szarych Szeregów
(lokalizacja: Osiedle Chęcińska, strefa śródmiejska miasta Kielce, Obręb 0016, część działki ew. nr 676 i 690/2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

2 500 000,00 zł
636 81 Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kielcach
(lokalizacja: Ulica Przemysłowa na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1-go Maja (odcinek drogi ok. 250 m) )
WYŚWIETL NA MAPIE

750 000,00 zł
634 71 Budowa wielofunkcyjnego boiska do uprawiania sportów plażowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach
(lokalizacja: 25-734 Kielce, ul.Jagiellońska 90, obr,geod.015, nr działki 555 )
WYŚWIETL NA MAPIE

540 000,00 zł
617 82 Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem w miejscu obecnie istniejącego boiska asfaltowego do gry w kosza na Os. "Pod Dalnią"
(lokalizacja: nr działki 496/4 )
WYŚWIETL NA MAPIE

760 000,00 zł
494 64 Remont ciągów pieszych, schodów i parkingu na terenach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kielcach
(lokalizacja: Kielce, ul. Staffa 7, działki nr 278/16, 278/6 )
WYŚWIETL NA MAPIE

190 000,00 zł
301 70 Położenie nawierzchni asfaltowej na ul.Przemysłowej (od ul.Skrzetlewskiej do ul.Wróbla) i na ul.Wroniej (od ul.Przemysłowej do ul.Helenówek)
(lokalizacja: ul.Przemysłowa (od ul.Skrzetlewskiej do ul.Wróbla) i ul.Wronia (od ul.Przemysłowej do ul.Helenówek) )
WYŚWIETL NA MAPIE

500 000,00 zł
196 61 Przebudowa miejsc postojowych na terenie usytuowanym pomiędzy budynkami Wspólnot Mieszkaniowych Toporowskiego 13, Toporowskiego 17 i Wojewódzka 11
(lokalizacja: Lokalizacja miejsc postojowych: nr obrębu 0010, nr działki 815/6, 815/9 - osiedle Szydłówek )
WYŚWIETL NA MAPIE

180 000,00 zł


Wyniki głosowania - zadania małe (do 100 tys. zł)

Liczba wszystkich zadań: 60. Liczba zadań zakwalifikowanych do realizacji: 12
Liczba głosów Numer zadania Zadanie Kwota (po weryfikacji)
9100 9

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 33
(lokalizacja: Kielce Obręb 0007, Nr działek - 894/143, 894/160, 894/162 )
WYŚWIETL NA MAPIE

76 800,00 zł
8990 41

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Siłownia zewnętrzna Na Stoku dla młodzieży, dorosłych i seniorów
(lokalizacja: Kielce Obręb 0007, nr działek - 854/1, 854/11, 854/9 )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 200,00 zł
8938 2

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ulicę Orląt Lwowskich
(lokalizacja: Kielce Obręb 0007, Nr działek - 844/294 )
WYŚWIETL NA MAPIE

32 800,00 zł
8864 33

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Wejście do kościoła pw. Ducha Świętego
(lokalizacja: Kielce Obręb 0007, Nr działek - 894/143, 894/186 )
WYŚWIETL NA MAPIE

98 700,00 zł
8750 54

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Plac treningowy do gry w piłkę nożną
(lokalizacja: Osiedle Na Stoku, Kielce Obręb 0007, Nr działek - 854/5, 854/6, 854/13, 854/15 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
5745 22

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul.Szymanowskiego 5 
(lokalizacja: 1411/2 - teren szkolnego ogrodu )
WYŚWIETL NA MAPIE

95 000,00 zł
3233 16

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul.Kryształowej 6 
(lokalizacja: Osiedle Podkarczówka, strefa podmiejska miasta Kielce, obręb 0021, działki ew. nr 433/12, 433/11, 433/32 i 433/10 )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
2767 30

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Siłownia zewnętrzna dla młodzieży, mini plac zabaw dla dzieci a w tym niewielka ścianka wspinaczkowa, huśtawki, zjeżdżalnie, 2 ławeczki itp.. Ogrodzenie i zagospodarowanie miejsca do potrzeb wraz z oświetleniem
(lokalizacja: część działki nr 112/2 o powierzchni 265 m2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

98 000,00 zł
2760 10

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Remont i modernizacja Sali gimnastycznej w ZSO nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce
(lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

79 000,00 zł
2752 25

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Plac zabaw dla dzieci
(lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 23 Kielce, ul.Fabryczna 6, 25-818 Kielce; nr działki 495, nr obrębu 020 )
WYŚWIETL NA MAPIE

95 000,00 zł
2742 43

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Generalny remont sanitariatów w ZSO nr 6 w Kielcach ul.Leszczyńska 8 - pawilon D (wolno stojący budynek)
(lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach, ul.Leszczyńska 8, 25-321 Kielce - Pawilon D (wolno stojący budynek) )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 800,00 zł
2696 47

Zadanie zakwalifikowane do realizacji

Wymiana nawierzchni placu obok budynku ZSO Nr 8 w Kielcach
(lokalizacja: Teren ZSO Nr 8 przy Alei Górników Staszicowskich 22A, 25-804 Kielce, nr obrębu 0020, numery działek: 550/4, 550/7 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
2572 28 Sale marzeń 6-latka!
(lokalizacja: Budynek ZSO nr 10 Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 )
WYŚWIETL NA MAPIE

97 000,00 zł
2571 52 Wykonanie siłowni zewnętrznej
(lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, 25-321 Kielce ul.Leszczyńska 8; Proponowana lokalizacja: propozycja I - nr obrębu 0017 działki nr 143/1 i 143/2; ewentualnie propozycja II - obręb nr 0017 działka nr143/2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
2253 50 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Sandomierskiej 160
(lokalizacja: Plac między blokami ul.Sandomierska 160 a ul.Szczecińska 3 w Kielcach )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
2190 44 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kielcach
(lokalizacja: Kielce, ul. Sowia 1b, nr obrębu 0005, nr działki 225 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
2185 32 Wykonanie chodnika z kostki brukowej - ul.Mazurska
(lokalizacja: ul.Mazurska , nr obrębu 0017, nr działki 655/5,655/6, 655/7, 655/8 )
WYŚWIETL NA MAPIE

98 600,00 zł
2069 24 Utworzenie "Strefy Malucha" dla dzieci 2,5 i 3 letnich, „Na dobry start rozwoju psycho-ruchowego najmłodszych”
(lokalizacja: Teren placu przedszkolnego przy Przedszkolu Samorządowym Nr 4, ul. Kujawska 21, Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

95 000,00 zł
2058 55 Modernizacja mini boiska do piłki nożnej o wymiarach 14m x 25,25 m 
(lokalizacja: Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach ul.Prosta 57, 25-385 Kielce, Nr działki 1394/11 Nr obrębu 0017 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
1919 35 Budowa siłowni przy Zespole Szkół Ekonomicznych im.Oskara Langego w Kielcach
(lokalizacja: Kielce ul.Langiewicza 18, działka 415, 0024 )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
1601 12 Park zabaw dla psów (ogrodzony teren 1500 m2)
(lokalizacja: obr 0006 dz. 915/11 )
WYŚWIETL NA MAPIE

85 000,00 zł
1351 5 Budowa przejazdów rowerowych IX Wieków Kielc, Solna
(lokalizacja: Droga rowerowa wzdłuż Silnicy: przejazd rowerowy przez al. IX Wieków Kielc - naprzeciw Urzędu Wojewódzkiego (3 jezdnie). Przejazd/przejście regulowane sygnalizacją świetlną oraz przejazd rowerowy przez ul. Solną (1 jezdnia). )
WYŚWIETL NA MAPIE

60 000,00 zł
1273 13 Przejazdy rowerowe przez ul. Świętokrzyską
(lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z ul. Warszawską i skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z al. Solidarności )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
1233 40 Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach na osiedlu Baranówek
(lokalizacja: Kielce ul.Dygasińskiego 6, obr. 0023, działki nr 628/8 i 628/9 )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
1121 59 Budowa Placu zabaw przy SP nr 9, Kielce ul.Dygasińskiego 6 
(lokalizacja: Kielce, ul.Dygasińskiego 6 Dz. Nr 628/7, obr. 0023 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
1041 45 Modernizacja szatni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach mająca na celu poprawę infrastruktury, warunków bezpieczeństwa i higieny uczących się dzieci.
(lokalizacja: ul. Chrobrego 105 Kielce, 266101_1.0009.1298 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
987 21 Budowa placu zabaw dla małych dzieci na terenie Stadionu Leśnego w Kielcach
(lokalizacja: Stadion Leśny w Kielcach, nr obrębu 0022, nr działki 61, teren przylegający do dawnego hipodromu, od strony Al..Na Stadion na wysokości ul.Janczarskiej) )
WYŚWIETL NA MAPIE

93 000,00 zł
948 11 Przebudowa placu zabaw i rozbudowa o siłownię zewnętrzną na Osiedlu Słoneczne Wzgórze
(lokalizacja: Osiedle Słoneczne Wzgórze w Kielcach działka o numerach ewidencyjnych 275/197, 275/200, przy ul.Orzeszkowej 24 )
WYŚWIETL NA MAPIE

84 000,00 zł
890 31 Wiedza szansą na rozwój - pomóżmy pozyskać ją niewidomym uczniom!
(lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 ul.Jasna 20/22, 25-523 Kielce, nr obrębu 0010, nr działek 330/1, 330/2, 330/3, 330/5, 330/7, 330/8, 330/9 )
WYŚWIETL NA MAPIE

98 419,00 zł
841 36 Ekologiczny drewniany plac zabaw dla dzieci
(lokalizacja: Obręb 0008, działka 237 - Ślichowice 2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
812 18 Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ulicy Szkolnej wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń
(lokalizacja: Osiedle Jagiellońskie, strefa śródmiejska miasta Kielce, Obręb 0015, działki ew. nr 319/36, 319/73 i 319/160 )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
782 20 Budowa plenerowej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw, dla mieszkańców Osiedla "Ślichowice I"
(lokalizacja: Proponowana lokalizacja obiektu obok budynku przy ul.Kowalczewskiego 3 w Kielcach. Obręb nr 0009, nr działki 1834 )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
763 49 Remont drogi dojazdowej i chodnika do budynku Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach
(lokalizacja: Przedszkole Samorządowe nr 32, ul.Kasprowicza 5, 25-411 Kielce; Działki nr : 279/2, 279/4, 279/5, 279/8. Obręb 0011 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
742 42 Budowa placu zabaw na Osiedlu Słoneczne Wzgórze
(lokalizacja: Osiedle Słoneczne Wzgórze w Kielcach działka o numerze ewidencyjnym 275/260 przy ul.Zapolskiej 23 i 25 )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 800,00 zł
734 17 Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ulicy Chęcińskiej wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń
(lokalizacja: Osiedle Chęcińska, strefa śródmiejska miasta Kielce, Obręb 0016, część działki ew. nr 698/63 )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
711 4 Siłownia na powietrzu na czterech stanowiskach (po 2 urządzenia) na Osiedlu "Pod Dalnią" w Kielcach
(lokalizacja: nr działki 496/4 )
WYŚWIETL NA MAPIE

40 000,00 zł
698 57 Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach
(lokalizacja: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, działki ewidencyjne nr 0007.868/5 i 0007.868/4 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
678 19 Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ulicy Szczygla wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleń
(lokalizacja: Osiedle Herby, strefa podmiejska miasta Kielce, Obręb 0009, działki ew. nr 294/17, 294/18 i 295/4 )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
648 34 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 42 w Kielcach
(lokalizacja: Kielce, ul.Orzeszkowej 26, obręb nr 0011, działka nr 275/5 )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
585 48 Zagospodarowanie terenu zielonego Żłobka nr 12 w Kielcach o dodatkowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne
(lokalizacja: Teren Żłobka Samorządowego nr 12 w Kielcach, ul.Gałczyńskiego 7, 25-409 Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
579 27 Budowa zatok postojowych wzdłuż ul.Wojewódzkiej (od skrzyżowania Wojewódzka - Toporowskiego w kierunku ul.Wiosennej) w Kielcach
(lokalizacja: Lokalizacja zatok postojowych: ul.Wojewódzka w Kielcach na odcinku od skrzyżowania z ul.Toporowskiego do ul.Wiosennej po obu stronach ulicy Wojewódzkiej na długości ok. 70 m. nr obrębu 0010, nr działki 810 )
WYŚWIETL NA MAPIE

96 000,00 zł
577 14 Droga wewnętrzna na gruntach gminy Kielce stanowiąca dojazd do Przedszkola Samorządowego nr 42
(lokalizacja: Kielce, obręb 0011, działki nr 275/165, 275/206, 275/208 ok. 180 metrów )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
548 51 Budowa wesołego placu zabaw dla dzieci przy ul.Grochowej "Radosna Kraina"
(lokalizacja: Plac zabaw między blokami 23 i 25 przy ul.Grochowej na działce 1726/10 (lokalizacja poprzedniego placu zabaw) )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
483 26 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
(lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi dz.nr ew. 478/9 obręb 0023, ul Żółkiewskiego 12 )
WYŚWIETL NA MAPIE

95 000,00 zł
482 29 Budowa ogrodzenia, placu zabaw. Przedszkole Samorządowe nr 6, Kielce ul.Bukowa 8 
(lokalizacja: Kielce, Osiedle Szydłówek ul.Bukowa 8 )
WYŚWIETL NA MAPIE

98 000,00 zł
450 56 Dziecięcy ogród marzeń-budowa i modernizacja placu zabaw dla wszystkich dzieci przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach, ul. Orkana 13
(lokalizacja: nr obrębu: 10106(006), nr działki: 947/47, 947/50, 947/271, 947/272, 969/3, 969/4, 969/5, 969/6, 969/7. )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
415 15 Siłownia na powietrzu dla młodzieży i seniorów; outdoor fitness
(lokalizacja: Boisko przy ul.Jana Nowaka - Jeziorańskiego numer 113-117, nr ewid. Działki 2628/15, obręb 0007 Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

90 000,00 zł
414 23 Bezpieczne przedszkole - budowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Kielcach
(lokalizacja: Kielce, ul. C.K. Norwida 5, działki nr ewid. 281/1, 281/2, 281/3, obręb 0011 Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

95 000,00 zł
404 7 Zielona Alejka dla osiedla Jagiellońskie - rewitalizacja ciągu pieszego przy ul.Jagiellońskiej w Kielcach, jako miejsca ogólnie dostępnego dla mieszkańców
(lokalizacja: Południowo - wschodnia strona skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej, obręb 0015 Kielce, na terenie dz.ew.nr: 239/15; 239/7; 239/5; 239/4; 239/3 )
WYŚWIETL NA MAPIE

62 220,00 zł
330 6 Urządzenie zielonej strefy rekreacji dla mieszkańców Dąbrowy przy ul.Warszawskiej nad rzeką Silnicą
(lokalizacja: pomiędzy ul.Warszawską (Dąbrowa) a rz. Silnicą, obręb 0007 Kielce, na terenie dz.ew.nr: 522/2 (w pobliżu granicy z działką 522/1, ok. 35m w kierunku południowym) )
WYŚWIETL NA MAPIE

62 000,00 zł
300 8 "Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 3. Stworzenie osiedlowego miejsca integracji międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej oraz wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Bukowa 14, Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105)
(lokalizacja: Obręb ewidencyjny - 0010, Nr 686/12, 686/8, 686/13 - część nie objęta umową dzierżawy (plac między blokami Bukowa 14, Bukowa 16, Warszawska 103, Warszawska 105) )
WYŚWIETL NA MAPIE

67 000,00 zł
288 60 "Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 2. Stworzenie osiedlowego miejsca integracji i wypoczynku dla mieszkańców (plac między blokami Wiśniowa 2, 4, 4A oraz Toporowskiego 43
(lokalizacja: Obręb ewidencyjny - 0010, Nr 607 (plac między blokami Wiśniowa 2, 4, 4A oraz Toporowskiego 43) )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
281 39 Przebudowa chodników i ciągów pieszych od ulic Jesionowej wzdłuż budynków Bukowa 6, Toporowskiego 34 oraz przed wejście do klatek budynku Bukowa 6. Wykonanie oświetlenia ulicznego ze zwiększeniem ilości lamp od ulicy Jesionowej i ulicy Bukowej wzdłuż budynków Toporowskiego 34, Bukowa 6. Rekultywacja zieleni, terenów zielonych wokół wymienionych budynków. Ustawienie ławek oraz koszy na śmieci.
(lokalizacja: Lokalizacja zadania: nr obrębu 0010, nr działki 613/2, 686/21, 686/20, 686/19, 686/18, 686/16 - osiedle Szydłówek )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
265 3 "Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 1. Odtworzenie miejsca mini wypoczynku dla mieszkańców w sąsiedztwie pawilonów handlowych przy ulicy Jesionowej 11
(lokalizacja: Obręb ewidencyjny -0010, Nr 612/3 (skraj południowo - wschodni działki) )
WYŚWIETL NA MAPIE

37 000,00 zł
259 1 "Szydłówek - sąsiedzka przestrzeń" - projekt 4. Stworzenie miejsca mini wypoczynku dla mieszkańców w sąsiedztwie bloków Warszawska 107 i Warszawska 109
(lokalizacja: Obręb ewidencyjny - 0010, Nr 686/11, (przestrzeń między blokami Warszawska 107 i 109) )
WYŚWIETL NA MAPIE

23 000,00 zł
255 53 Urządzenie placu zabaw oraz przebudowa istniejącego chodnika na terenie usytuowanym pomiędzy budynkami Wspólnot Mieszkaniowych Toporowskiego 13, Toporowskiego 17 i Wojewódzka 11
(lokalizacja: Lokalizacja zadania: nr obrębu 0010, nr działek 815/5 815/9 - osiedle Szydłówek )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
243 38 Projekt PATRIOT = Planowanie Architektury Terenu Rekreacyjnego i Obszaru Tarasu. Budowa systemu ochrony naszych najmłodszych obywateli, czyli: Modernizacja Ogrodzenia i Tarasów na Bezpieczne wokół Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach
(lokalizacja: Ogrodzenie działki nr 1140; obręb ewidencyjny 0009, adres Piekoszowska 42 w Kielcach oraz tarasy okalające budynek przedszkola )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
236 58 Poszerzenie zjazdu z ulicy Skrzetlewskiej w ulicę Glinianą
(lokalizacja: Osiedle "Herby" - strefa podmiejska miasta Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł
227 37 Dobre Drzwi jak i Podłoga to podstawa Bezpieczeństwa oraz Zdrowia. Modernizacja infrastruktury ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku Przedszkola Samorządowego 26 w Kielcach
(lokalizacja: Budynek w którym znajduje się Przedszkole nr 26, leżący na działce nr 1140; obręb ewidencyjny 0009, adres ul. Piekoszowska 42 Kielce )
WYŚWIETL NA MAPIE

99 000,00 zł
96 46 Remont i modernizacja parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach
(lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach - Osiedle Uroczysko obręb 006 działka 971/1, 971/2 )
WYŚWIETL NA MAPIE

100 000,00 zł

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE