1
WYNIKI GŁOSOWANIA W 2014 R.

Wyniki głosowania - zadania duże (powyżej 100 tys. zł)

Liczba zadań: 40
Liczba głosów Zadanie Koszt po weryfikacji
Lista zadań zakwalifikowanych do realizacji
7949 52: Modernizacja/budowa boisk przyszkolnych
(lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, Leszczyńska 8, 25-321 Kielce boiska szkolne, place, tereny szkoły )
980 000
5945 59: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach
(lokalizacja: Teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach - kompleks boisk wielofunkcyjnych )
1 500 000
5537 60: Budowa kompleksu 3 boisk (główne ze sztuczą nawierzchnią, boczne wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową i boczne do siatkówki plażowej), bieżni poliuretanowej i skoczni w dal
(lokalizacja: Gimnazjum nr 7 Kielce ul. Krzyżanowskiej 8 )
1 760 000
Do realizacji, po konsultacjach z ZSO Nr 10, zostało zakwalifikowane zadanie: 34: Bezpieczna i estetyczna szatnia uczniowska
3522 36: Bez komputera - ani rusz!!!
(lokalizacja: Budynek ZSO Nr 10 ul. Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb ewidencyjny 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 powierzchnia 8228 m2 - utworzenie sieci komputerowej, modernizacja pracowni komputerowej, montaż komputerów)
250 000
3507 34: Bezpieczna i estetyczna szatnia uczniowska
(lokalizacja: Budynek ZSO Nr 10 ul. Gagarina 3 Kielce działka nr 8, obręb ewidencyjny 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 powierzchnia 8228 m2 )
200 000
3497 38: Nowoczesne zaplecze kluczem do sportowej przyszłości!
(lokalizacja: Budynek ZSO Nr 10 ul. Gagarina 3 Kielce działka nr 8 obręb ewidencyjny 0023, nr ewidencyjny 266101_1.0023.8 powierzchnia 82280 m2 - modernizacja (remont) sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-socjalnego )
300 000
Lista zadań niezakwalifikowanych do realizacji
3252 61: Budowa fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego wraz z miejscami postojowymi, na odcinku od ul. Dewońskiej do punktu widokowego w rejonie Rezerwatu Ślichowice 135 mb.
(lokalizacja: Kielce - Zachód Osiedle Ślichowice I )
2 000 000
2935 55: Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
(lokalizacja: Langiewicza 18, 25-381 Kielce, teren szkoły )
1 200 000
2588 46: Wielofunkcyjny plac rekreacyjny dla Osiedla Na Stoku
(lokalizacja: Osiedle Na Stoku, Kielce Obręb 0007, Nr działek - 854/1, 854/5, 854/6, 854/8, 854/9, 854/10, 854/11, 854/12, 854/13, 854/14, 854/15 - boisko sportowe do gry w piłkę nożną z ogrodzeniem i sztucznym oświetleniem; urządzenie siłowni zewnętrznej; budowa ścieżki ziemnej z kamiennym krawężnikiem; obiekty małej architektury; oświetlenie placu - latarnie parkowe)
564 650
2575 62: Międzyszkolne Centrum Sportowo-Rekreacyjne "UROCZYSKO"
(lokalizacja: Teren przy Szkole Podstawowej nr 27 i V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach przy ulicy Toporowskiego 96 - Rewitalizacja boisk i bieżni, siłownia na powietrzu, skate-park, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki plażowej)
2 118 000
2158 54: Budowa szkolnych boisk sportowych i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach
(lokalizacja: ul. Krzemionkowa 1, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddz.Integr. w Kielcach - działki nr 403/22, 403/15, 403/14, 403/10, 403/23, 403/11, obręb 0021, osiedle "Podkarczówka" )
1 000 000
1855 49: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach
(lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 )
633 600
1781 44: Nowoczesny plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach
(lokalizacja: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30, działki ewidencyjne nr 0007.868/5 i 0007.868/4 )
450 000
1764 40: Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kielcach
(lokalizacja: ul. Kujawska 21, 25-342 Kielce )
360 000
1615 47: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach - modernizacja i remont.
(lokalizacja: Ściegiennego 203 )
600 000
1506 65: Budowa ulicy Szkolnej
(lokalizacja: Osiedle Jagiellońskie - strefa śródmiejska Miasta Kielce )
3 000 000
1460 53: Modernizacja budynku i rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego pod adresem ul. 7 Źródeł 9
(lokalizacja: 25-819 Kielce, ul. 7 Źródeł 9 )
1 000 000
1301 41: Budowa drogi w ul. Oficerskiej w Kielcach
(lokalizacja: Kielce, ul. Oficerska )
400 000
1049 56: Budowa parkingu przy boisku "orlik" i Kościele p.w. J. Chrzciciela wraz z wytyczeniem i utwardzeniem ulicy Świętojańskiej oraz łącznika do ulicy Brzozowej
(lokalizacja: ul. Świętojańska, na Osiedlu Podhale )
1 300 000
947 37: Wymiana nawierzchni terenów utwardzonych wokół budynku ZSO Nr 8 w Kielcach
(lokalizacja: Teren ZSO Nr 8, przy Alei Górników Staszicowskich 22A, 25-804 Kielce )
280 000
941 58: Zewnętrzna infrastruktura sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach
(lokalizacja: Teren przy LO im. S. Żeromskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 15, działka nr 24/12, obręb 0024. Zewnętrzne, betonowe boisko szkolne z częścią bieżni szutrowej (od ul. Zgody) oraz terenami zielonymi pomiędzy boiskiem szkolnym a sąsiednimi działkami przy ulicy Mała Zgoda (identyfikator 266101_1.0024.26, działka nr 26, obręb 0024, oraz identyfikator: 266101_1.0024.27, działka nr 27, obręb 0024).)
1 345 000
932 50: Budowa boisk na Osiedlu Dąbrowa II w Kielcach
(lokalizacja: Osiedle Dąbrowa II, obręb 007, działka nr 2473 - Boisko do piłki ręcznej i boisko do koszykówki. )
890 000
906 33: Modernizacja placu zabaw na osiedlu Dąbrowa i jego rozbudowa o siłownię zewnętrzną
(lokalizacja: Lokalizacja placu zabaw: działki nr 1904/2, 2023/4. Plac zlokalizowany między ulicami Wincentego z Kielc a Ludomira Różyckiego, wejście od ul. Ludomira Różyckiego. Inwestycja w obrębie istniejącego placu zabaw )
180 000
858 27: Osiedlowy Skwer Wypoczynku i Rekreacji "Czarnów"
(lokalizacja: Teren będący fragmentem dz. nr 1532/57-obręb ew. 0009. Inwestycja planowana na środkowym fragmencie zieleńca przy ul. Młodej, pomiędzy blokami przy ul. Jagiellońskiej 20 i Hożej 47. Teren sąsiaduje z PS nr 29 przy ul. Chałubińskiego 32 )
150 000
844 64: Przebudowa ulicy Biskupa Czesława Kaczmarka jako istotnego elementu infrastruktury miejskiej wraz z przeorganizowaniem miejsc postojowych z równoległych na prostopadłe lub skośne - od strony Skweru Szarych Szeregów
(lokalizacja: Osiedle "Chęcińskie" - strefa śródmiejska Miasta Kielce )
2 500 000
725 63: Zaczarowany Ogród Jordanowski - nowatorska przestrzeń integracji dziecięcej - projekt autorski
(lokalizacja: Ogródek Jordanowski pomiędzy ulicą Paderewskiego, a Plantami (nr działki 162/14, obręb 0016) (istnieje możliwość innej lokalizacji projektu, jeśli to wpłynie na szerszy dostęp grupy odbiorców) - Zagospodarowanie integracyjnego placu zabaw wraz z infrastrukturą edukacyjną)
2 250 000
543 30: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Niewachlowie
(lokalizacja: Sąsiedztwo boiska przy ul. Miedzianej (działka numer 361/3 o pow. 0.6448 ha, własność gminy Kielce )
150 000
536 42: Miasteczko ruchu drogowego
(lokalizacja: Kielce, os. Ślichowice 2, działka 241, ul. Tektoniczna )
400 000
518 45: Chodnik dla pieszych uczestników ruchu drogowego
(lokalizacja: Al Na Stadion - od pętli autobusowej do IPN - po zabudowanej stronie ulicy )
500 000
462 48: Ulica Miła
(lokalizacja: Ulica Miła w Kielcach - odcinek pomiędzy ulicą Jagiellońską a ulicą 1-go Maja (około 200 metrów) - droga (jezdnia, chodnik, zieleńce) )
600 000
461 57: Remont i modernizacja placu zabaw wraz z utworzeniem strefy Salonu Osiedlowego przy ul. Tektonicznej
(lokalizacja: działka nr 264/1 przy ul. Tektonicznej 2 )
1 310 000
437 31: Niewidomi są WŚRÓD nas i Razem z nami
(lokalizacja: Rynek 1, 25-303 Kielce - umożliwienie samodzielnego uczestnictwa w sferze publicznej osób niewidomych i słabowidzących poprzez dostosowanie Urzędu Miasta Kielce )
150 000
350 43: Budowa odcinka ulicy, przeznaczonego do zawracania na ul.Bohaterów Warszawy w Kielcach
(lokalizacja: ul.Bohaterów Warszawy )
450 000
345 35: Odwodnienie ulicy Słowackiego od budynku Nr 21 do ulicy Prostej
(lokalizacja: Ulica Słowackiego do budynku Nr 21 do ulicy Prostej - kanalizacja deszczowa )
200 000
321 26: Poszerzenie zjazdu z ulicy Skrzetlewskiej w ulicę Glinianą
(lokalizacja: Osiedle "Herby" - strefa podmiejska Miasta Kielce)
150 000
286 39: Siłownia na powietrzu dla młodzieży i seniorów OUTDOOR FITNESS
(lokalizacja: Boisko przy ul. J.N.Jeziorańskiego 113-117 )
300 000
253 29: Modernizacja przedszkolnego placu zabaw
(lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach - Osiedle Uroczysko )
150 000
227 51: Remont ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy Poprzecznej do ulicy 1-go Maja
(lokalizacja: Osiedle "Herby" - stefa podmiejska Miasta Kielce )
950 000
189 32: Remont i modernizacja parkingu przy Przedszkolu Samorządowym Nr 9 w Kielcach
(lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego Nr 9 w Kielcach - Osiedle Uroczysko )
170 000
117 28: Zagospodarowanie terenu poprzez: namalowanie pasów oraz miejsc postojowych dla karetek przed budynkiem, budowa placu zabaw oraz napowietrznej siłowni, remont chodnika po stronie ścian szczytowych budynku
(lokalizacja: przy nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 22 w Kielcach )
150 000


Wyniki głosowania - zadania małe (do 100 tys. zł)

Liczba zadań: 25
Liczba głosów Zadanie Koszt po weryfikacji
Lista zadań zakwalifikowanych do realizacji
8002 20: Siłownia zewnętrzna
(lokalizacja: Park KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska )
90 600
7937 8: Siłownia zewnętrzna
(lokalizacja: Kielce ul. Mazurska Dz. Nr Ew. 656/15 )
43 200
7931 9: Osiedlowa siłownia zewnętrzna
(lokalizacja: Daleka 11, Kielce (działki nr 248/1, 188/1 obręb 0017) )
51 000
3489 7: Plac "STREET WORKOUT"
(lokalizacja: Działka 668/12 lub 668/26 lub 668/39 lub 1381/24 - wszystkie w obrębie 0017 - Budowla składająca się z kompleksu drążków i poręczy do treningu sportowego z ciężarem własnego ciała )
35 000
2412 21: Plac przy kościele Św. Ducha, Na Stoku
(lokalizacja: Osiedle Na Stoku, Kielce Obręb 0007. Nr działek - 894/185, 894/143 - Chodnik, schody z poręczą, plac z kostki brukowej )
96 900
1421 1: Uzupełnienie przejazdów rowerowych - ul. Bohaterów Warszawy
(lokalizacja: ul. Bohaterów Warszawy: zjazd do stacji benzynowej Statoil, zjazd do Tesco - zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu )
10 000
1415 23: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8
(lokalizacja: Teren Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8, ul. Żółkiewskiego 12, 25-134 Kielce - urządzenie terenu o dodatkowe urządzenia rekreacyjne i zabawowe )
98 000
1357 2: Ułatwienia rowerowe - budowa asfaltowego rowerowego połączenia ślepego zakończenia ul. Domaszowskiej z al. Solidarności (na wysokości Dealera Peugeot)
(lokalizacja: Okolice skrzyżowania ślepego zakończenia ul. Domaszowskiej z al. Solidarności (na wysokości Dealera Peugeot - Rita Motors) )
10 000
1226 3: Uzupełnienie przejazdów rowerowych - al. Legionów
(lokalizacja: al. Legionów: skrzyżowanie z ul. Husarską, skrzyżowanie z ul. Majora Jurija Gagarina - zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu )
16 500
1192 11: Uzupełnienie przejazdów rowerowych - ul. Tarnowska
(lokalizacja: ul. Tarnowska: skrzyżowanie z ul. Prostą, skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego - zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu )
70 000
1175 5: Uzupełnienie przejazdów rowerowych - ul. Popiełuszki
(lokalizacja: ul. Popiełuszki: skrzyżowanie z ul. Wrzosową - zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu )
25 000
1143 4: Uzupełnienie przejazdów rowerowych - ul. Łódzka
(lokalizacja: ul. Łódzka: skrzyżowanie z ul. Robotniczą - zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu )
18 000
999 6: Wykonanie siłowni zewnętrznej dla młodzieży i osób dorosłych
(lokalizacja: Ul. Nowowiejska 12 tj. działka ewidencyjna nr 865 obręb 010)
35 000
855 17: Uzupełnienie przejazdów rowerowych - al. Solidarności
(lokalizacja: al. Solidarności: skrzyżowania z ul. Leszczyńską, skrzyżowania z Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego, oba zjazdy do stacji BP, skrzyżowanie z drogą wewnętrzną prowadzącą do Hotelu Kongresowego - zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu )
85 000
801 25: Rodzinna strefa sportu z elementami małej architektury
(lokalizacja: Kielce, os. Ślichowice 2, działka 241, ul. Tektoniczna )
100 000
762 13: Biblioteka dostępna dla niewidomych szansą na rozwój
(lokalizacja: 25-525 Kielce, ul. Okrzei 9 -Filia Nr 9 )
76 780
743 24: Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Kielcach
(lokalizacja: Ul. C.K.Norwida 5, 25-410 Kielce )
100 000
663 16: Dziecko też wie, że: ruch to zdrowie Budowa bezpiecznego placu zabaw z CCTV dla wszystkich dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42
(lokalizacja: Obszar do zagospodarowania przed Przedszkolem Samorządowym Nr 26 w Kielcach: Nr działki 1140, Nr obrębu 0009, ul. Piekoszowska 42, Kielce )
80 000
Lista zadań niezakwalifikowanych do realizacji
603 15: Oświetlenie osiedla w centrum miasta przy ul. J.Bema
(lokalizacja: Ulica J.Bema, pomiędzy ulicą Żeromskiego i Wojska Polskiego, obejmująca 11 bloków mieszkalnych, w blokach mieszka ok. 150 rodzin )
80 000
572 22: Budowa ogrodzenia, placu zabaw
(lokalizacja: Kielce, Osiedle Szydłówek ul. Bukowa 8 )
98 000
488 14: Poznać Kielce poprzez dotyk
(lokalizacja: Rozbudowanie infrastruktury 6 obiektów kultury poprzez stworzenie tablic tyflograficznych ilustrujących lokalizację obiektu i układ najbliższych ulic: Plac Zamkowy 1 Muzeum Narodowe - Pałac Biskupów Krakowskich, ul. Zamkowa 5 Pałac Tomasza Zielińskiego, ul. Jana Pawła II 6 Dworek Laszczyków, Plac Wolności 2 Muzeum Zabawy i Zabawek, Świętego Leonarda 4 Muzeum Historii Kielc, Plac Moniuszki 2b Kielecki Teatr Tańca)
78 000
392 12: Trzy boiska rekreacyjno-rehabilitacyjne na jednym placu
(lokalizacja: Przy klubach seniora, DPS, szpitalach, szkołach, uczelniach, wspólnotach mieszkaniowych i innych zainteresowanych m.in. Rynek przed Ratuszem, Plac Artystów itp. 1. Boisko do gry w bule. 2. Golf nożny. 3. Boisko do gry w kości. )
75 000
345 18: Wykonanie parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ulicy Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul. Kryształowej 6 
(lokalizacja: Osiedle "Podkarczówka" - strefa podmiejska Miasta Kielce )
90 000
332 10: Siłownia na otwartym powietrzu na Osiedlu Łazy
(lokalizacja: 25-655 Kielce, ul.K.Smolaka 11, obok boiska przy Parafii p.w. Św.Józefa Oblubieńca NMP )
52 000
240 19: Zaadaptowanie terenu zieleni przy budynku Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce oraz Domu Kultury "Ziemowit"
(lokalizacja: ul.Mieszka I-go 79, 25-624 Kielce )
90 000

Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE