WEŹ UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Masz już pomysł na projekt? Świetnie!

Pierwszym krokiem do zgłoszenia zadania jest zebranie poparcia co najmniej 15 mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 16 lat. Muszą oni złożyć swój podpis na liście poparcia zadania (pobierz TUTAJ ), którą autor projektu musi załączyć do swojego zgłoszenia. Następnie konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można to zrobić (elektroniczny formularz będzie dostępny od 16 kwietnia) lub wydrukować (pobierz TUTAJ ) i złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, ul. Strycharska 6, a także w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Szymanowskiego 6, pok. 74 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kielce lub też wysłać drogą listowną na adres urzędu. W przypadku wysyłania zgłoszenia drogą listowną, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

O czym należy pamiętać zgłaszając zadanie do Budżetu Obywatelskiego?

Zgłaszanym zadaniem może być inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju Miasta Kielce, polegająca na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu infrastruktury miejskiej. Zadanie musi być mieć charakter inwestycyjny.

Projekt musi być zgodny z przepisami prawa oraz kompetencjami Miasta Kielce oraz umożliwiać korzystanie z efektu jego realizacji przez ogół mieszkańców.

Przy podawaniu lokalizacji swojego projektu pamiętaj, by zrobić to precyzyjne. Najlepiej, jeżeli zrobisz to z dokładnością do działki geodezyjnej podając jej numer wraz z numerem obrębu geodezyjnego oraz nazwę ulicy, adres. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych informacji stworzyliśmy na Geoportalu specjalny profil Budżet Obywatelski („Geoportal Kielce” ), na którym możesz sprawdzić numery działek, strukturę własności nieruchomości, punkty adresowe czy obowiązujące dokumenty planistyczne.
Pamiętaj, że projekt może być zlokalizowany TYLKO na działkach należących do MIASTA KIELCE.

Zadania zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego podzielone są na dwie kategorie:
- zadania małe (koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 000 zł,
- zadania duże (koszt realizacji pojedynczego zadania przekracza kwotę 150 000 zł.
W tym roku łączna kwota przeznaczona na ZADANIA MAŁE to 1 500 000 zł, a na ZADANIA DUŻE 3 500 000 zł.

Realizacja projektu nie może przekraczać jednego roku (projekty będą realizowane w 2019 r.). Należy pamiętać, że niektóre projekty tylko z pozoru wydają się proste do realizacji, a w rzeczywistości mogą wymagać szczególnego przygotowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość konsultacji z pracownikami urzędu, którzy pomogą określić realny czas realizacji.

W razie problemu z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego można zapoznać się z instrukcją „Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?” lub skontaktować się z pracownikami urzędu, wskazanymi w zakładce KONTAKT.


Każdy zgłoszony projekt musi przejść etap weryfikacji. Najpierw zostanie sprawdzone czy projekt złożono w terminie, czy wszystkie pola formularza wypełniono poprawnie i czy załączono komplet niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie czy zadanie jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz wymogami prawnymi. Dodatkowo zweryfikowany będzie koszt całej inwestycji, który podany został w formularzu. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski, zostanie poprawiony tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty.

Jeżeli formularz zgłoszeniowy będzie zawierał błędy lub braki wówczas pracownicy Urzędu skontaktują się z autorem projektu w celu jego poprawienia.


Na podstawie wyników weryfikacji powstaną listy zadań dopuszczonych oraz zadań odrzuconych. Jeżeli projekt znajdzie się na liście zadań dopuszczonych oznacza to, że został zakwalifikowany do kolejnego etapu procedury Budżetu Obywatelskiego i zostanie poddany głosowaniu. Na liście zadań odrzuconych zostaną umieszczone zadania, które nie przeszły pomyślnie etapu weryfikacji.

Jeśli zadanie znalazło się na liście zadań dopuszczonych to najwyższy czas aby zastanowić się jak promować swój projekt, by na etapie głosowania zyskał jak największe poparcie. Wszystkie projekty (z wyłączeniem danych osobowych) zostaną zamieszczone na stronie: Budżetu Obywatelskiego http://budzetobywatelski.kielce.eu/, aby każdy zainteresowany mógł się zapoznać z ich treścią. Dalsze działania mające na celu promocję poszczególnych projektów zależą od osób zgłaszających zadania.

Aby nieco ułatwić popularyzację pomysłów, przygotowany został plakat (pobierz TUTAJ), który można pobrać, wypełnić własną treścią, a następnie wydrukować i rozpowszechnić.


Czas na głosowanie!

Od 14września do 1 października 2018 r., potrwa głosowanie. Każdy mieszkaniec Kielc, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat będzie mógł oddać głos tylko raz na 1 DUŻE ZADANIE oraz 3 MAŁE.

Głosować można na trzy sposoby: przez internet, osobiście i listownie.

Oddanie głosu przez internet jest najprostszą i najszybszą formą głosowania. Wystarczy wejść na stronę Budżetu Obywatelskiego http://budzetobywatelski.kielce.eu/glosowanie2018.html/ i wypełnić odpowiednie pola w formularzu.

Na stronie Budżetu obywatelskiego będzie można pobrać kartę do głosowania, na którą przez Zespół czuwający nad Budżetem Obywatelskim zostaną naniesione kolejne kody zadań (pobierz TUTAJ) (do czasu nadania indywidualnych kodów przedstawiamy przykład karty ze znakiem wodnym, która NIE JEST DOCELOWĄ KARTĄ DO GŁOSOWANIA). W okresie głosowania należy wydrukować i wypełnić kartę, a następnie wrzucić do urn znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, ul. Strycharska 6 lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich ul. Szymanowskiego 6, pok. 74.
Możliwe jest też przesłanie wypełnionej karty do głosowania listownie na adres Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Za datę złożenia uznaje się wówczas datę stempla pocztowego.


W wyniku głosowania powstanie „Lista zadań” uporządkowana według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów, uwzględniająca podział zadań na małe i duże. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w ramach danej kategorii. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zadań, w ramach danej kategorii zadań małych lub dużych, tej samej liczby głosów, kolejność zadań ustali Komisja w drodze losowania

Wyniki głosowania zostaną udostępnione:
1) na stronie internetowej Budżet obywatelski - Idea Kielce pod adresem internetowym http://budzetobywatelski.kielce.eu/
2) w formie komunikatów medialnych.


Używamy Cookie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE